Møter i lokalsamfunnsutvalg

Innhold

 • Årum lokalsamfunnsutvalg inviterer til årsmøte torsdag 28.03.19 kl.18:00 på Roald Amundsens minne (RAM). Adresse: Framveien 9, 1659 Torp. Årsmøtesaker, valg og åpen post. Bevertning med kaffe og kringle. Saker til årsmøtet sendes bjolavw@online.no Møt opp for vårt lokalsamfunn og bidra til et godt sted å bo for store og små. Velkommen.

 • Sellebakk lokalsamfunnsutvalg har årsmøte tirsdag 9. april 2019 kl. 18.30 i ”Korstua”, Sellebakk Torg. Vi oppfordrer lag og foreninger til å velge en representant til utvalget. Årsmøtesaker og aktuelle saker for vårt lokalsamfunn. Åpent for alle til å si noe om nærmiljøet. Send saker som ønskes behandlet på årsmøtet til: ia-valle@online.no innen 5. april. Alle er hjertelig velkommen.

 • Årsmøte i Gudeberg LSU avholdes i Gamlebyen kulturhus torsdag 28. mars kl. 19.00. Tema: Hvordan blir trafikkbildet på Østsiden når bomringen iverksettes? Fredrikstad kommune stiller opp. La din stemme bli hørt! Årsmøtesaker. Møtet er åpent for alle. Kontaktperson: leder GLSU Fredrik W. Ellefsen, fredrik@ellefsens.net.
   
 • Nabbetorp lokalsamfunnsutvalg holder årsmøte torsdag 28. mars 2019 i kantinen til Unger fabrikker kl. 1800. Adressen er Narntegaten 25, - 1636 Gamle Fredrikstad. (Like ved Nabbetorp Båtforening)
  Årsmøtet vil inneholde:
  - Presentasjon av Unger fabrikker drift ved Direktør Jan-Ivar Ruud
  - Det blir omvisning i fabrikken for de som ønsker det.
  - Deretter blir det avholdt årsmøte
  - Litt å bite i - Pizza
  - Avslutning med kaffe og kaker
  Vi ønsker alle hjertelig velkommen. Kontaktperson - dagflind@online.no Telefon - 90 15 44 82 Det er gode P-muligheter, og det er gratis Vel møtt
   
 • Engelsviken lokalsamfunnsutvalg har årsmøte mandag 25. mars 2019 kl. 19.00. Sted er Velhuset i Skolebakken. Engelsviken lokalsamfunnsutvalg oppfordrer også at lag og foreninger velger en representant inn i styret.
  Årsmøtesaker som årsmelding, valg av styre og aktuelle saker i lokalsamfunnet. Velkommen. Se: https://www.facebook.com/Engelsviken-lokalsamfunn-227722077725499/ for innkalling.
 • Skjærviken LSU inviterer til årsmøte tirsdag 19. mars kl. 18.30 på Borge skole - personalrommet. Åpning ved leder. Dagsorden etter vedtektene. Kveldens tema: "Aktuelle tiltak for å løse utfordringene med vannkvaliteten i Hunnebunnen”. Enkel bevertning. Forslag til årsmøtet må være oversendt styret v/leder Knut-Andrè Haugen knut-anh@online.no; innen 16.mars. Velkommen.

 • Det kalles herved inn til Begby LSU sitt årsmøte for 2019. Møtet avholdes mandag 1. april kl. 18.00 på Begby Skole (lærerværelset).
  Agenda for møtet:
  1. Åpning
  2. Valg av dirigent
  3. Valg av referent
  4. Årsberetning
  5. Regnskap
  6. Eventuelle innkomne saker
  7. Valg BLSU har arbeidet med og arbeider med mange saker i vårt nærområde og noen av disse er; Ny nærmiljøhall ved Begby Skole, gangvei og lys i Opalveien, treningsutstyr i lysløypen, utbedring av løypenettet i lysløypen, innspill trafikksikkerhetsplan, støtte til SFO-aktiviteter i Stjernehallen, planer for Halleberget mm. Beboere på Begby, velforeninger, lokale lag og foreninger oppfordres til å komme med forslag til saker som BLSU kan arbeide med i fremtiden. Forslag og saker må meldes styret i BLSU senest en uke før møtet blir avholdt. Forslagene kan sendes:
  • Styrets leder: Stig Henning Bache (st-henn@online.no )
  • Sekretær: Michael Steen (michael.steen@live.no)
  Med vennlig hilsen Begby Lokalsamfunnsutvalg

 • Trara LSU inviterer til årsmøte og åpent møte på Trara Skole onsdag 27. mars 2019 kl. 18.30. Tema for åpent møte: Jernbane og vei. Representanter fra Bane Nor og Statens Vegvesen vil informere om foreløpige planer for området fra Merkurbanen til Glemmen videregående skole. Saker til årsmøte må sendes styret skriftlig før kl. 17.00 25. mars 2019. Mail: perivarrasmussen@getmail.no Velkommen.

 • Rekustad LSU innkaller til årsmøte onsdag 27. mars kl. 18.00 på Rekustad skole. Møtet er åpent for alle. Velforeninger, andre organisasjoner, skoler og politikere oppfordres om å møte.

  Saksliste:
  1. Åpning v/leder
  2.Konstituering: godkjenne innkalling og saksliste. Velge møteleder og referent.
  3. Årsberetning for 2018 v/sekretær.
  4. Økonomisk status og regnskap for 2018 v/kasserer. Revidert regnskap deles ut på møtet.
  5. Arbeidsplan for Rekustad LSU 2019: - Stimulere til frivillig innsats i nærmiljø. - Fordele kommunale midler til tiltak i regi av lag og foreninger. - Spre informasjon om tiltak og aktiviteter i lokalsamfunnet. - Uttalelser om arealplaner og lignende. - Skape fokus på regionens historie. Planlagte arrangementer så langt: - Integrering av flykninger på Nes gård, - Arrangement med grilling på Samhold, - Historisk vandring, - Tv-aksjon 2019, Julegrantenning ved Rolvsøy Rådhus, første lørdag i advent.
  6. Valg. Valgkomiteen har gjort sin jobb og det foreligger en innstilling til et styre for den neste perioden. Etter årsmøtesakene blir det enkel bevertning og eventuelle spørsmål vil bli besvart. Alle er velkomne!

 • Lisleby LSU inviterer til årsmøte med tema: Det flerkulturelle lokalsamfunn – utfordringer og muligheter. Innledere fra skolen, fritidsklubben, moskeen og andre som til daglig jobber med mennesker fra ulike kulturer på Lisleby. Årsmøtesaker. Tid: Torsdag 28. mars kl. 18.00 på Nøkleby skole (personalrommet). Vel møtt!

 • Invitasjon til årsmøte i Torp LSU tirsdag 26. mars 2019 kl. 18.00 på Torp skole. Foruten ordinære årsmøtesaker skal de utarbeidede planene for aktivitetsparken presenteres. Prosjektet er et samarbeid mellom Torp IF og Torp LSU. Det skal fattes vedtak om videre fremdrift.

  Agenda:
  1. Godkjenning av agenda
  2. Valg av dirigent og referent
  3. Valg av to til å underskrive protokollen
  4. Årsmelding og regnskap
  5. Saker til behandling
  6. Budsjett.
  7. Valg Det blir en enkel bevertning.
  Alle torpinger er hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen Torp lokalsamfunnsutvalg

Sist oppdatert: 28. februar 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?