Midlertidig tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet

Innhold

Formannskapet vedtok 26.03.20 en ny og midlertidig tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet som skal sikre utvikling og opprettholde aktivitet i Fredrikstads kunst- og kulturfelt under den pågående koronapandemien.

24.06.20 ble det vedtatt at den ekstraordinære tilskuddsordningen videreføres med to millioner kroner.

Retningslinjene for tilskuddsordningen er justert med mål om å treffe kultursektoren enda bedre i en tid der koronapandemien legger begrensninger for kulturproduksjon og kulturformidling. I de nye retningslinjene økes taket på søknadssum per prosjekt fra 50 000 kroner til 100 000 kroner. Det blir også to søknadsfrister til politisk behandling, ikke løpende slik det var i første runde. De to søknadsfristene er 10. august og 1. september.

Informasjon, retningslinjer og elektronisk søknadsskjema finner du på www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/kulturogfritid/tilskudd Kontaktperson: Martine A. Gjeterud Hasvold, spesialkonsulent. marhas@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 08. juli 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?