Kunngjøring av vedtak - Kommunedelplan InterCity

Dobbeltspor Seut–Rolvsøy og rv. 110 Simo–St. Croix I henhold til plan- og bygningsloven § 11-15 vedtok Fredrikstad bystyre i møte den 05.11.2020, sak 143/20, kommunedelplan InterCity dobbeltspor Seut–Rolvsøy og rv. 110 Simo–St. Croix. Med vedtaket har korridor for dobbeltspor og rv. 110 blitt fastsatt. Endelig trasé for jernbane og veianlegg blir fastlagt i reguleringsplan.

Ytterligere grunnlagsdokumenter, visualiseringer og informasjon om InterCity-prosjektet er tilgjengelig på https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ostfoldbanen2/seut--sarpsborg/.

Bystyrets vedtak kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 11-15.

Sist oppdatert: 09. desember 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.