Kommunedelplan for ny bru over Glomma

Innhold

Kommunedelplan for ny bru over Glomma i Fredrikstad ble vedtatt av Fredrikstad Bystyre 07.02.2019, sak 11/19. Formålet med planen er å legge til rette for en ny bru over Glomma med tilknytning til hovedveinettet på hver side. Det skal også tilrettelegges for gående og syklende.

Kommunedelplanen båndlegger arealer for videre reguleringsplanlegging av tiltaket. Plandokumentene er tilgjengelige på https://www.fredrikstad.kommune.no/nybro. Bystyrets vedtak kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 11-15.

Sist oppdatert: 28. februar 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?