Hørselskontakter på +Huset.

Kommunens hørselskontakter er å treffe på +Huset, Seierstensgate 2 (Holmen).

  • Vi holder til i biblioteket i 1 etg – siste tirsdag i måneden kl. 11.00-13.00.
  • Vi gir informasjon om, prøver ut og hjelper til med søknader på hørselstekniske hjelpemidler (ikke høreapparat).

Kontaktinformasjon:
Tlf.: 69 30 69 74
E-post; friskliv@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 07. september 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.