Høring av konseskonssøknad - Oppgradering av 47 (132) kV kabel Raa-Sandem

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad fra Hafslund Nett AS om å erstatte eksisterende 47 kV oljekabelanlegg mellom Raa og Sandem med et nytt kabelanlegg.

Ny kabel planlegges dimensjonert for fremtidig drift på 132 kV spenningsnivå. Det søkes i tillegg om å oppgradere kabelendemastene ved Torp og Evje.

Les mer og gi ditt innspill direkte til NVE

Sist oppdatert: 11. desember 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?