Høring - Søknad om tillatelse til å senke vannstanden permanent i magasinet bak Trondalsdammene og midlertidig tillatelse til fullstendig nedtapping

Innhold


Fredrikstad kommune søker om tillatelse etter vannressursloven til å senke vannstanden i
Trondalsdammen i Gressvik med 1 meter. I tillegg søker de om en midlertidig tillatelse til å tappe magasinet helt ned. Tiltakene er grunngitt i rehabilitering av tre av Trondalsdammene og riving av den siste. Rivingen er behandlet av NVE tidligere. Tiltakene i sin helhet vil øke stabiliteten på damkonstruksjonene og sikkerheten i området.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget på Fredrikstad rådhus og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut.

Dersom du har spørsmål til planene, ta kontakt med Ole Petter Skallebakke i Fredrikstad kommune, tlf. 69 36 13 15 eller epost olps@fredrikstad.kommune.no.

Høringsuttalelser kan sendes elektronisk via
www.nve.no/konsesjonssaker, per e-post til nve@nve.no eller per post til NVE,
Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innen 10.10.18.

Søknad om senking av Trondalsdammen fra Fredrikstad kommune til NVE (pdf)

Sist oppdatert: 06. september 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?