Høring - Søknad om tillatelse til å senke vannstanden permanent i magasinet bak Trondalsdammene og midlertidig tillatelse til fullstendig nedtapping

Innhold


Fredrikstad kommune søker om tillatelse etter vannressursloven til å senke vannstanden i
Trondalsdammen i Gressvik med 1 meter. I tillegg søker de om en midlertidig tillatelse til å tappe magasinet helt ned. Tiltakene er grunngitt i rehabilitering av tre av Trondalsdammene og riving av den siste. Rivingen er behandlet av NVE tidligere. Tiltakene i sin helhet vil øke stabiliteten på damkonstruksjonene og sikkerheten i området.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget på Fredrikstad rådhus og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut.

Dersom du har spørsmål til planene, ta kontakt med Ole Petter Skallebakke i Fredrikstad kommune, tlf. 69 36 13 15 eller epost olps@fredrikstad.kommune.no.

Høringsuttalelser kan sendes elektronisk via
www.nve.no/konsesjonssaker, per e-post til nve@nve.no eller per post til NVE,
Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innen 10.10.18.

Søknad om senking av Trondalsdammen fra Fredrikstad kommune til NVE (pdf)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?