Hensetting (togparkering) Fredrikstad/Sarpsborg

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 11-13 kunngjøres oppstart av arbeid med kommunedelplan og offentlig ettersyn av forslag til planprogram Hensetting Fredrikstad-Sarpsborg, Østfoldbanen. Hensettingsanlegget er en del av InterCity-prosjektet.

 

Et hensettingsanlegg er et sporområde hvor tog kan parkeres når de ikke er i trafikk. I tillegg til sporområdet er det behov for areal til tekniske bygg, personal- og servicebygg, vaskeutstyr, veiadkomst, parkeringsplasser og lignende.

 

Kommunedelplan
Formålet med plan- og utredningsarbeidet er å avgjøre hvor ett eller to nye hensettingsanlegg skal plasseres i Fredrikstad og/eller Sarpsborg. Flere spor for togparkering er avgjørende for å kunne sette flere tog i trafikk i Nedre Glomma-regionen etter hvert som dobbeltsporet bygges ut. Planarbeidet skal bidra til at beslutningen om plasseringen av hensettingsanlegg tas på et best mulig grunnlag.

 

Planprogram

Samtidig med varsling av oppstart legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn (høring). Planprogrammet beskriver hvilke alternativ som skal utredes og hvilke alternativ som har vært vurdert, men som ikke tas med i det videre arbeidet. I forarbeidet til planprogrammet er det vurdert en rekke alternativ av hensettingsanlegg i Fredrikstad og Sarpsborg. Et viktig mål med planprogrammet er å avgjøre hvilke av disse vurderte alternativene som skal tas med i den videre prosessen med teknisk planlegging, konsekvensutredning og kommunedelplan.

Kart

Varslingskart_Kampenes.pdf

Varslingskart_Klavestad.pdf

Varslingskart_Valle.pdf

 

Si hva du mener 

Eventuelle uttalelser til varsel om oppstart eller til foreslått planprogram sendes innen 31. januar 2019 til: Bane NOR v/Robert Moan, Postboks 4350, 2308 Hamar eller på e-post til postmottak@banenor.no. Vennligst merk uttalelsen med "InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Hensetting Fredrikstad-Sarpsborg, saksnummer 201811026".

 

Les mer

Varslingsbrev, forslag til planprogram og kart som viser planavgrensning er også tilgjengelig på www.banenor.no/hensetting/fs

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Bane NOR ved prosjektleder Robert Moan på e-post: robert.moan@banenor.no.

 

Åpne møter
Bane NOR inviterer til åpne møter om prosjektet:

 

  • 8. januar fra kl. 18-20 på Litteraturhuset i Fredrikstad
  • 10. januar fra kl. 18-20 i Wegnerbrakka på Borgarsyssel museum i Sarpsborg
Sist oppdatert: 03. desember 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?