Fv. 110 Kollektivfelt Rakkestadsvingen

Innhold

Fv. 110 kollektivfelt Rakkestadsvingen - varsel om oppstart av planarbeid

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (Pbl) § 12-8, og i samråd med Fredrikstad kommune,
varsler Statens Vegvesen oppstart av planarbeid for detaljregulering etter § 12-3 for fv. 110
kollektivfelt Rakkestadsvingen. Prosjektet er en del av Bypakka nedre Glomma.

Referat fra oppstartsmøte

Varslingsbrev og vurdering av konsekvensutredning

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?