Fredrikstad Smart- og næringsfond våren 2020

Innhold

Formannskapet i Fredrikstad kommune vedtok 30.01.2020 å utlyse Smart- og næringsfondet med søknadsfrist 29.02.2020. Denne gangen er utlysningen rettet mot to satsingsområder;

 1. Satsing på det grønne skiftet og Smart Fredrikstad
 2. Bruk av fondet for å redusere transport i hjemmetjenesten.
  Generelt sett gir det plusspoeng i behandlingen hvis følgende punkter er inkludert i søknaden:
   
  - prosjektets bidrag til å oppfylle målene i kommunens nærings- og smartstrategier (nye  arbeidsplasser, mindre klimautslipp, mer effektiv drift, bedre livskvalitet)
  - formell og aktiv inkludering av parter fra det offentlige, næringslivet, akademia og/eller samfunnsliv
  - bruk av eksisterende kommunal eller privat infrastruktur, herunder åpne data og IoT det forelegges en troverdig gevinstberegning i prosjektsøknaden

Satsing på det grønne skiftet og Smart Fredrikstad Kommuneplanens samfunnsdel, Fredrikstad kommune næringsplan, strategiplanen for Smart Fredrikstad og Handlingsplan for Fredrikstad kommune 2020-2023 inneholder sterke strategiske føringer. Essensen av målsettingene for Smart Fredrikstad er å bidra til:

 1. å forbedre innbyggernes livskvalitet
 2. å løse klimautfordringene
 3. produktivitet i Fredrikstad-samfunnet, herunder mer effektiv drift av kommunen, samt bidra til å skape flere arbeidsplasser.

Smart Fredrikstad handler mye om innovativ bruk av digital teknologi, åpne data og bruk av digitale sensorer i et trådløst nettverk, samt bruk av innovative metoder.
Smart- og næringsfondet i 2020 skal prioritere tiltak som adresserer:
 
- utvikling av nye arbeidsplasser
- innovativ bruk av digital teknologi
- bruk og generering av åpne data - bruk av sensorer i den allerede etablerte trådløse
infrastrukturen Bruk av SMART- og næringsfondet for å redusere transport i hjemmetjenesten.

Hjemmetjenesten i Fredrikstad kommune bruker cirka 100 årsverk til transport mellom brukerne. Er det mulig å redusere denne tidsbruken radikalt?

Omverdenen utfordres her til å etablere forprosjekter for å komme med løsninger på denne utfordringen. Man kan se for seg opptil fem konkurrerende forprosjekter so. En forutsetning for å kunne få støtte til et slik forprosjekt er at kommunen blir involvert i prosessen.

Inntil 1 million kroner er satt av til dette formålet, men samtidig begrenset til 200 000 kroner per forprosjekt.

Har du spørsmål, så ikke nøl med å kontakte:
 
Helge Hasvold
helhas@fredrikstad.kommune.no

eller Gard Jensen
garjen@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 05. februar 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?