Fredrikstad kommune trenger flere utleieboliger

Innhold

Fredrikstad kommune trenger flere utleieboliger i 2019

Det er til enhver tid behov for gode utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet i Fredrikstad. Fredrikstad kommune ønsker å inngå tilvisnings- eller tildelingsavtaler med firma som har til formål å eie, forvalte og leie ut boliger.
 

For tiden har vi behov for disse boligtypene: 

 • Små boenheter ca 35-55 m². Anslagsvis 20 – 30 stykk
 • Familieboliger med min. tre soverom, per nå er det ikke behov, men dette kan endre seg utover året, anslagsvis 10. Men dette må fortløpende vurderes.
   

Hva er tilvisning- og tildelingsavtaler?

 • Tilvisningsavtale:
  Brukes i prosjekt der noen av utleieboligene er forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette gjelder prosjekt med fem eller flere boliger. Kommunen har tilvisningsrett til inntil 40 prosent av boligene i prosjektet så lenge avtalen gjelder (20 år). De øvrige boligene kan leies ut på det åpne boligmarkedet. Husbanken kan gi inntil 85 prosent grunnlån til prosjektet.

 • Tildelingsavtale:
  Brukes i prosjekt der alle utleieboliger er forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er særlig aktuelt der beboere trenger oppfølgingstjenester fra kommunen. Kommunen har tildelingsrett til alle boligene så lenge avtalen gjelder (30 år). Husbanken kan gi en kombinasjon av grunnlån og tilskudd inntil 85 prosent til prosjektet.

For nærmere informasjon om utleieboliger med tilvisingsrett eller tildelingsrett, se Veiviseren.no
 

I vurdering av prosjektene vil kommunen vektlegge:

 • Plan for forvaltning og bomiljø
 • Boligstandard
 • Husleienivå
 • Beliggenhet i forhold til eksisterende kommunale boliger
 • Beliggenhet i soner med gode levekår (Levekårskartleggingen 2016)
 • Sentral beliggenhet eller nærhet til gode kollektivtilbud
 • Tidspunkt for ferdigstillelse Vi krever at tilbyder er og kan dokumentere:
 • Profesjonell aktør som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger Påkrevd dokumentasjon:
 • Firmaattest
 • Dokumentert gjennomføringsevne/beskrivelse av utleieselskapet
 • Årsregnskap inkl. noter/revisor/styrets beretning
 • Regnskap hittil i år eller åpningsbalansen for nyetablerte selskaper
 • Plan, snitt og fasadetegninger samt situasjonsplan All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått. Det vil også være et felles møte med Husbanken i forkant av signering av en avtale.
   

For 2019 gjelder følgende tilbudsfrister:

 • 10. mai
 • 1. juni
 • 1. oktober

Tilbud vurderes fortløpende. For mer informasjon eller innlevering av tilbud, ta kontakt med Teknisk drift, Etat Bygg og eiendom, Virksomhet Boligbygg v/ Boligsjef Espen S. Andersen esan@fredrikstad.kommune.no - tlf 69 36 13 28

Sist oppdatert: 26. april 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?