Fredrikstad kommune trenger flere utleieboliger i 2018

Innhold

Det er til enhver tid behov for gode utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet i Fredrikstad. Fredrikstad kommune skal anskaffe flere egnede boliger gjennom kjøp og gjennom samarbeid med private aktører.

For tiden har vi behov for disse boligtypene:

 • Små boenheter ca 35-55 m²
 • Familieboliger med min. tre soverom

Hva er tilvisning- og tildelingsavtaler?
Avtaler som gir kommunen rett til å disponere privateide utleieboliger, hvor det inngås leiekontrakt mellom utleier og boligsøker. Boliger med tilvising- og tildelingsrett er beregnet for boligsøkere som av ulike årsaker er vanskeligstilt på boligmarkedet og har behov for hjelp fra kommunen til å finne en egnet bolig, fortrinnsvis økonomisk vanskeligstilte.

Les om tilvisning- og tildelingsavtaler på www.husbanken.no

I vurdering av prosjektene vil kommunen vektlegge: 

 • Plan for forvaltning og bomiljø
 • Boligstandard
 • Husleienivå
 • Beliggenhet i forhold til eksisterende kommunale boliger
 • Beliggenhet i soner med gode levekår (Levekårskartleggingen 2016)
 • Sentral beliggenhet eller nærhet til gode kollektivtilbud

Tidspunkt for ferdigstillelse
Vi krever at tilbyder er og kan dokumentere:

 • Profesjonell aktør som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Påkrevd dokumentasjon:
 • Firmaattest
 • Dokumentert gjennomføringsevne/beskrivelse av utleieselskapet
 • Årsregnskap inkl. noter/revisor/styrets beretning

Regnskap hittil i år eller åpningsbalansen for nyetablerte selskaper. For 2018 gjelder følgende tilbudsfrister:

 • 1. juni
 • 31. august

I vurdering av boliger for kjøp vil kommunen vektlegge:

 • Boligens egnethet
 • Pris (kommunens boliger drives etter selvkostprinsippet)
 • Boligstandard
 • Beliggenhet i forhold til eksisterende kommunale boliger
 • Beliggenhet i soner med gode levekår (Levekårskartleggingen 2016)
 • Sentral beliggenhet eller nærhet til gode kollektivtilbud

Tilbud vurderes fortløpende. For mer informasjon eller innlevering av tilbud, ta kontakt med: Teknisk drift, Boligforvaltning og –utvikling v/ spesialrådgiver Martine Bjar Manskow marman@fredrikstad.kommune.no - tlf 69 36 13 62

Sist oppdatert: 07. august 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?