Forslag til kommunedelplan for InterCity på høring

Innhold

Forslag til kommunedelplan for InterCity dobbeltspor på strekningen Haug–Seut er på høring fram til 13. november.

Bane NOR arrangerer digitalt informasjonsmøte om planforslaget 8. oktober. Se lenken for plandokumenter og hvordan du kan gi innspill. https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ostfoldbanen2/haug-seut/innhold/2020/haug-seut-gi-innspill-til-nytt-dobbeltspor/

 

Sist oppdatert: 28. september 2020