Festivaltilskudd

17. oktober 2018 ble nye retningslinjer for festivaler innenfor kunst- og kulturfeltet vedtatt av Kultur- og miljøutvalget. Ordningen er for sjangerspesifikke og større festivaler som naturlig sorterer under kunst- og kulturfeltet.

Stiftelser, enkeltgrupper, lag/foreninger og aksjeselskap kan søke. Det forutsettes at arrangøren har vedtaksfestet ideelt formål og/eller at det ikke kan tas utbytte fra selskapet.

Ordningen kan gi tilskudd til gjennomføring av festivaler, og ikke til tilstøtende aktiviteter og tiltak. Det er en forutsetning for tilskudd at tiltaket er åpent eller tilgjengelig for det allmenne publikum og går over minst to dager. Festivalen må ha vært gjennomført minst en gang før den kan søke festivaltilskuddsordningen. Nyetablerte festivaler innen kunst- og kulturfeltet kan søke kommunens tilskuddsordning for kunst- og kulturtiltak, som har frist 1. november.

Bygdedager, byfester, markedsdager og tilsvarende vil normalt ikke kunne sortere inn under ordningen, men har anledning til å søke andre tilskuddsordninger i kommunen.

Søknadsfrister

  • Søknadsfrist for festivaler som gjennomføres i 2019 er 15. november 2018.
  • Søknadsfrist for festivaler som gjennomføres i 2020 vil bli 1. november 2019.

Søknader som innkommer etter frist vil ikke bli behandlet. Vi oppfordrer alle søkere til å lese retningslinjene før det søkes. Informasjon, retningslinjer og søknadsskjema finner her: www.fredrikstad.kommune.no/festivaltilskudd

Sist oppdatert: 24. oktober 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?