Dysleksi i skolene

Innhold

Undersøkelser (Statped 2015) viser at ca. 20 prosent av elevene i skolen strever med å lese og skrive. Dysleksi er den mest utbredte av alle lærevansker hos barn, og lese - og skrivevansker er den vanligste grunnen til spesialundervisning i norsk skole. Ifølge tall fra Dysleksi Norge har ca. 5 prosent av alle i Norge lese- og skrivevansker i så stor grad at det kvalifiserer for en dysleksidiagnose. Med andre ord kan vi anta at det i grunnskolen i Fredrikstad er ca. 450 barn som har dysleksi. Mange som faller fra i skolen og er utenfor arbeidslivet sliter med funksjonell lesing og skriving. Alle barn skal kunne lykkes i skolen.

Dysleksi Norge er en interesseorganisasjon for alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. I 2005 startet Dysleksi Norge prosjektet «dysleksivennlig skole». Målet var å komme frem til en tipunkts kriterieliste for dysleksivennlige skoler.

Gjennom Dysleksi Norge kan skoler bli sertifisert som dysleksivennlige, skolen får et godkjent-stempel som forteller at den jobber godt og systematisk med lese- og skriveopplæring. Mange skoler i Norge er sertifiserte som dysleksivennlige skoler, men ifølge Dysleksi Norges sider er det ingen i Fredrikstad. Dysleksivennlige skoler blir en del av et nettverk og får delta på årlige samlinger med andre skoler som har blitt sertifisert som dysleksivennlige skoler. Her får skolene faglig påfyll og deler erfaringer.

Dysleksivennlige skoler har også tilgang til veiledning fra Dysleksi Norge hvis de har spørsmål, og det tilbys kurs, også nettbaserte, for ansatte i skole og PPT. For å bli godkjent som dysleksivennlig skole må man sende en søknad til Dysleksi Norge.

Forslag til vedtak:
Oppvekstutvalget ber rådmannen ta initiativ til å oppfordre skolene i Fredrikstad, til å søke Dysleksi Norge om å bli sertifisert som dysleksivennlige. Undersøkelser (Statped 2015) viser at ca. 20 prosent av elevene i skolen strever med å lese og skrive. Dysleksi er den mest utbredte av alle lærevansker hos barn, og lese - og skrivevansker er den vanligste grunnen til spesialundervisning i norsk skole.

Sist oppdatert: 19. august 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?