Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er en av kommunens ordninger som skal sørge for kulturopplevelser for byens seniorer. I Fredrikstad er ordningen delt inn i to satsinger, hvorav den ene er turneer til byens sykehjem og den andre er konserter på dagtid for hjemmeboende gjennom konsertserien «Musikkbrunch Fredrikstad».

Kulturetaten inviterer nå lokale profesjonelle musikere og artister til å levere konseptforslag til spaserstokkens julekonsert og juleturne på sykehjemmene i desember 2021. Konseptforslagene må leveres innen mandag 9. august og sendes til postmottak@fredrikstad.kommune.no, merket med «Spaserstokken julen 2021».

Forslaget skal inneholde en beskrivelse av konseptet, noen skriftlige eksempler av låtutvalg og hvilke musikere/artister det er ønskelig å involvere.

Forslaget må også vise til hvorvidt det er turneen eller konserten som er ønsket. Det kan leveres forslag til både juleturne og julekonsert av samme aktør. Konseptforslaget skal være kortfattet.

Sist oppdatert: 23. juni 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.