Covid 19 - Kommunalt næringsfond

Innhold

Fredrikstad kommune har fått tildelt kr. 1,9 millioner i ekstraordinært tilskudd til kommunale næringsfond. Midlene skal forvaltes i tråd med "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet". 

Kort om ordningen:

  • Tilskuddet kan gis til bedrifter eller andre næringsaktører
  • Tilskuddet skal normalt ikke overstige 50%, og aldri over 75%
  • Støtten skal ikke gå til drift eller til bedrifter i "økonomisk vansker"
  • Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger av korona-viruset

Betydningen av arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges Søknadsfrist: torsdag 29. oktober 2020

Beslutning medio desember – utbetaling før årsskifte
Søknad sendes via www.regionalforvaltning.no

I vurderingen av søknadene om tilskudd skal det legges vekt på:

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer
  • I hvor stor grad bedriftsrettet tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak kan motvirke negative virkninger av Covid-19-utbruddet
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

For nærmere orientering ta kontakt med Fredrikstad kommune:
Helge Hasvold, Næringssjef, tlf. 916 03 444
epost: helhas@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 16. september 2020