Bruk av fyrverkeri, høring forskrift om lokale forbudssoner

Innhold

Forslag til forskrift om lokale forbudssoner for bruk av fyrverkeri, Fredrikstad kommune, Viken, legges herved ut på høring.

Det vises til vedtak i sak PS 148/20 i formannskapet. Forslag til forskrift om lokale forbudssoner for bruk av fyrverkeri, Fredrikstad kommune, Viken, legges herved ut på høring. 

Høringsfristen er satt til 2. oktober 2020 og innspillene kan sendes via høringsskjema eller per ordinær post til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

Det har blitt tatt til orde å gjøre Fredrikstad til en fyrverkerifri kommune, på bakgrunn av de negative konsekvensene oppskyting av fyrverkeri medfører for miljø og klima, dyrevelferd, samt risiko for skade på mennesker, dyr og materielle verdier. Med bakgrunn i dette har kommunen vurdert at enkelte områder bør bli forbudssoner til det beste for innbyggerne og omgivelsene.

Kart over forbudssoner for bruk av fyrverkeri

Sist oppdatert: 09. september 2020