Årsmøter i lokalsamfunn

Innhold

 • Gudeberg LSU - onsdag 26. februar kl. 19.00 Gudeberg skole. Dagsorden: Årsmelding. Regnskap. Innkomne forslag. Valg. Hvordan bidra til et godt bomiljø i vårt område? Åpen gjennomgang av aktuelle saker i Gudeberg-området.
   
 • Skjærviken LSU - 2020, tirsdag 25. februar kl. 18.30 på Borge skole - personalrommet. Dagsorden etter retningslinjene. Kveldens tema: «Skjærvikenområdet som boområde i årene fremover - utkanter i forhold til bynære områder i kommunen». Enkel bevertning. 
   
 • Trara LSU - på Trara skole onsdag 11. mars 2020 kl. 18.30. Tema for åpent møte: Glimt fra Trara ved Svein Skahjem. Saker til årsmøte må sendes styret skriftlig før kl. 17.00 28.02.2020. Mail: perivarrasmussen@getmail.no. Se også www.facebook.com/traralsu/
 • Engelsviken LSU - tirsdag 24. mars kl. 19.30 på Velhuset. Årsmøtesaker. Saker til årsmøtet sendes engelsvikenlokalsamfunn@gmail.com innen 01.03.2020.

 • Sellebakk LSU - tirsdag 10. mars 2020 kl. 18.30 i ”Korstua”, Sellebakk Torg. Årsmøtesaker og aktuelle saker for vårt lokalsamfunn. Åpent for alle til å si noe om nærmiljøet. Send saker som ønskes behandlet på årsmøtet til: ia-valle@online.no innen 5. mars. 

 • Torsnes LSU - mandag 9. mars klokken 18.00 på Torsnes skole. Agenda: Åpning ved leder, valg av ordstyrer og referent samt 2 protokollunderskrivere, årsberetning 2019, årsregnskap 2019, innkomne forslag og valg. Bevertning med pizza og mineralvann. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være mottatt senest 2. mars. Forslag sendes Torsnes lokalsamfunnsutvalg: tlsupost@gmail.com 

 • Manstad LSU - på Manstad Vel mandag 09. mars kl. 19. Årsmøtesaker. Lurer du på hva Manstad lokalsamfunnsutvalg er? Hva vi jobber med? Har du lyst til å bidra? Vi er på utkikk etter styremedlemmer, men også engasjerte Vestbygdinger som har gode ideer og prosjekter. Kontakt: manstadlokalsamfunnsutvalg@gmail.com 

 • Cicignon LSU - tirsdag 10. mars kl. 19.00 på Cicignon skole. Sakliste: 1. Åpning av leder. 2. Konstituering av årsmøte: a. Godkjenning av innkalling b. Erklære møtet for lovlig satt c. Valg av møteleder d. Valg av referent e. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen 3. Årsberetning 4. Regnskap med revisjonsrapport 5. Valg av nytt styre 6. Innkomne saker. 

 • Rekustad LSU - onsdag 18. mars kl 19:30 på Rekustad skole. Årsmøtesaker.

 • Nylende LSU - onsdag 11. mars kl 19.00 på Nylende grendehus. Årsmøtesaker. Aktuelle saker sendes innen 01. mars. Kontaktinfo: www.fredrikstad.kommune.no/nylende. 

 • Nabbetorp LSU - tirsdag 17. mars 2020 kl. 1800 på Østsiden ILs klubbhus. Årsmøtesaker. Det blir gratis servering med pizza, mineralvann, kaffe og kake.

 • Hauge LSU - tirsdag 10. mars kl. 18.30 på Hauge Bruk. Årsmøtesaker: Åpning, godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av ordstyrer, referent og to personer til å undertegne årsmøteprotokoll, årsberetning, regnskap med revisjonsrapport, innkomne forslag og valg av nytt utvalg og valgkomité. Forslag sendes kjell.steinar.hauge@fredfiber.net.

 • Lisleby LSU - i personalrommet på Nøkleby skole tirsdag 31. mars kl. 18.30. Årsmøtesaker.

 • Trosvik LSU - torsdag 19. mars kl. 19.00 på Trosvik klubbhus. Saker som ønskes tatt opp må sendes utvalget innen 12. mars. I tillegg til årsmøtesaker har vi invitert alle partier i bystyret for å diskutere innbyggerinitiativ. Er dette lokaldemokrati i praksis eller er det spill for galleriet? Se: www.fredrikstad.kommune.no/trosvik. 

 • Gressvik LSU – onsdag 25. mars kl. 18 på Gamle Onsøy rådhus. Årsmøtesaker med årsmelding, regnskap, valg og eventuelt innmeldte saker. Saker kan meldes gressvik.lsu@gmail.com innen 10. mars.

Sist oppdatert: 05. februar 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?