Aktive liv i Fredrikstad

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka, også kalt «Aktive liv i Fredrikstad», ligger nå ute til offentlig ettersyn i 6 uker.

Planen beskriver hvordan vi i Fredrikstad ønsker å tilrettelegge for at alle som bor og vokser opp i byen vår, skal kunne leve aktive liv også i framtida. Fredrikstad er byen med et aktivt idrettsliv.

  • Det er dugnad, frivillighet og stor kompetanse.
  • Det er også hverdagsmennesker og de som søker utfordringer på egne premisser.
  • Det er identitet, stolthet og det er mangfold.
  • Det er elv, kyst og bynært friluftsliv.

Dette er kvaliteter vi må ta vare på og styrke, både i dag og for framtida. I den lille verdensbyen er «flere mennesker, mer aktive, enda oftere.»

For å nå visjonen trenger vi dine innspill! Les mer om planen og gi oss din tilbakemelding på www.fredrikstad.kommune.no/aktiveliv Det er nå framtida formes!

Sist oppdatert: 08. november 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?