Min side Meld fra
Kontakt oss

Informasjonssikkerhet

Personvernerklæring Fredrikstad kommune  

Informasjon om plikter og rettigheter i forhold til Fredrikstad kommunes bruk av personopplysninger, og informasjon om hvordan kommunen håndterer slike opplysninger:  

Rett til personvern og taushetsplikt

Enhver som utfører tjeneste for et forvaltningsorgan (seksjoner, virksomheter, kontorer og andre som forbereder saker og fatter vedtak), plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han eller hun får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder også andre opplysninger som skal hemmeligholdes av hensyn til den som opplysningen gjelder. I enkelte saker er taushetsplikten særlig streng.

Lov om behandling av personvern

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysingsloven) av 1.1.2001 med tilhørende forskrift. Ny lov om personvern, GDPR, gjelder fra 1.7.2018.

Rett til informasjon om behandling av personopplysninger

Enhver som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet.

Du har rett til innsyn

 

 • Du kan henvende deg til en hvilken som helst av våre virksomheter og be om å få vite hva slags opplysninger de har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder så vel elektroniske som manuelle registre. Du skal få svar innen 30 dager.

 • Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet. I utgangspunktet skal vi på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Men det er ikke alltid lett for den som behandler store mengder opplysninger å bli klar over at noe mangler eller er feil. Vi anbefaler derfor at alle bruker innsynsretten aktivt, og gir beskjed til virksomheten det gjelder om det er feil opplysninger.

 • Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet. Vi sletter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven og arkivloven.

 • Du skal kunne utøve dine rettigheter uten at det koster noe. Krav om innsyn, retting og sletting er gratis.

Videreformidling

Fredrikstad kommune skal ikke selge, bytte eller på annen måte videreformidle informasjon om deg av noen art, til tredjepart uten at du har samtykket til dette. Med mindre dette er hjemlet i lov.

Informasjonssikkerhet

 

 • Vi har etter personopplysningsloven ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkelig sikret.

 • Vi sikrer at kun de som har et tjenstlig formål får tilgang til opplysningene. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.

 • Vi sikrer at personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver, for å gi deg en best mulig tjeneste.

 • Vi revurderer våre rutiner periodisk slik at sikkerheten til enhver tid skal være så god som mulig. Dersom vi oppdager at en rutine ikke er fulgt følges dette grundig opp.

 • Du skal ikke sende sensitive opplysninger til kommunen i e-post eller vedlegg til e-post, men heller i vanlig brev, da slike e-poster kan overvåkes av utenforstående.

Opplysningene du leverer fra deg på disse nettsidene

Våre elektroniske skjema leveres av eksterne leverandører. For å kunne benytte deg av disse skjemaene er du nødt til å samtykke i en personvernerklæring. Fredrikstad kommune har databehandleravtale med alle leverandører som behandler kommunens data.

Data fra skjema lagres i utgangspunktet i kommunens egne systemer. Ved eventuelle unntak har kommunen regulert dette gjennom databehandleravtaler med leverandør.

Min side benytter ID-porten for autentisering og pålogging. Data som er tilgjengelig på Min side lagres på kommunens egne servere. Data er alltid kryptert og lagres og driftes i henhold til gjeldende lover og gjeldende praksis.

Innsamling av web-statistikk

Fredrikstad kommune benytter analyseverktøyet Siteimprove  og Google Analytics for å samle inn opplysninger om besøkende på fredrikstad.kommune.no.

Formålet er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre kvaliteten på nettstedet og i de digitale tjenestene våre.

Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er: Hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Opplysningene anonymiseres, slik at vi ikke kan spore opplysningene tilbake til en enkelt bruker. Teknikkene som benyttes er IP-maskering i Siteimprove (fjerner hele IP-adressen) og i Google Analytics benyttes  IP-anonymisering (fjerner de tre siste sifrene i IP-adressen).

Informasjonskapsler (cookies)

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Følgende informasjonskapsler brukes på www.fredrikstad.kommune.no:

 • Vår publiseringsløsning (Episerver) plasserer også to informasjonskapsler på din maskin (EPiForm_BID og .EPiForm_VisitorIdentifier). Disse brukes i forbindelse med innsending av skjemaer, og slettes etter 90 dager.
   
 • Hvis du fyller ut skjemaet «Fant du det du lette etter?», plasseres det en informasjonskapsel på din maskin (EPiForm_). Denne kan ikke brukes til å spore meldingen tilbake til deg, og slettes etter 90 dager.
   
 • Google Analytics plasserer følgende informasjonskapsler på din maskin:
  _utmz:  Dette er en av fire informasjonskapslene som er angitt av Google Analytics-tjenesten, som gjør det mulig for nettstedeier å indentifisere trafikkilden til nettstedet. Er besøkende henvist fra f.eks en søkemotor eller en lenke på et annet nettsted.

Slik kan du administrerer informasjonskapsler (nettvett.no)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som www.fredrikstad.kommune.no. Fredrikstad kommune bruker ikke cookies til å generere statistikk (ut over webstatistikk-formål, se over). Vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Sikkert nettsted

Fredrikstad kommune benytter HTTPS for å sikre våre nettløsninger. HTTPS gjør at kommunikasjonen skjer sikkert (kryptert) mellom din nettleseren datamaskin/mobile enhet og serveren som driver nettstedet.

"Fant du det du lette etter?" -  tilbakemeldingsfunksjon

Nederst i noen av artiklene på nettstedet finner du en funksjon der du kan gi tilbakemelding om du fant informasjonen du lette etter, eller ikke. Vi bruker tilbakemeldingen til å forbedre innholdet på nettstedet. Bruker du denne funksjonen, legges det igjen en FormCookie på datamaskinen din. Denne kan ikke brukes til å spore meldingen tilbake til deg. Tilbakemeldingen du sender oss lagres i vår database.

Funksjonen brukes ikke til veiledning, og vi ber deg derfor om å ikke registrere spørsmål som du ønsker svar på her. Vi ber deg om å ikke registrere sensitiv informasjon, ettersom funksjonen ikke er sikret (kryptert)

Kontakt Fredrikstad kommune om personvern

Dersom du fortsatt har spørsmål om behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med personvernombudet, Synnøve Zynne Johannessen Tilrem på  e-post personvernombudet@fredrikstad.kommune.no. Alternativt sender du en henvendelse til e-post: postmottak@fredrikstad.kommune.no.

Aktuelle lenker:

Mer om tema - lenker til andre nettsteder:

Sist oppdatert: 30. juli 2018