Min side Meld fra
Kontakt oss

Visjon, verdier og etiske prinsipper

Vår visjon

Våre verdier

 
Etiske prinsipper

  1. Vi møter alle med respekt.
  2. Vi forvalter samfunnets fellesmidler på best mulig måte.
  3. Vi vurderer egen inhabilitet og ber rett instans å vurdere habilitet.
  4. Vi tar ikke imot gaver, arv eller andre ytelser.
  5. Vi er en åpen og etterrettelig kommune.
  6. Vi har ytringsfrihet og rett til å si ifra.
  7. Vi tar selvstendig ansvar.
  8. Vi er miljøbevisste.
  9. Vi er bevisste på når vi har taushetsplikt, og etterlever den.
  10. Vi har et bevisst forhold til bruk av sosiale medier.

Aktuelle lenker

Sist oppdatert: 22. februar 2022