Eierskap

Fredrikstad kommune eier ulike virksomheter som aksjeselskaper, interkommunale selskaper og virksomheter med andre selskapsformer. Virksomhetene har ulike formål, alt fra kommersiell virksomhet i et marked til kommunal tjenesteyting i samarbeid med andre kommuner. 

Informasjonen som presenteres her er i hovedak hentet fra eksterne kilder, som Brønnøysundsregisteret og selskapenes egne hjemmesider. 

Innholdet oppdateres fortløpende. Eventuelle feil eller mangler kan rapporteres til Virksomhet for styring og eierskap. 

 

Eierposisjoner

Aksjeselskaper, kommunale foretak, interkommunale selskaper og samvirkeforetak
 

Eierpolitikk 2021 – 2024

Eierstyring, utbytte, avkastning og effektivitetsmål, eierstrategier, samfunnsansvar, tilsyn og kontroll, eierskapsforvaltning 

Sist oppdatert: 07. oktober 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.