Byarkivet

Innhold

Hovedoppgaven til byarkivet er arkiv- og dokumenthåndtering for Fredrikstad kommune. I tillegg har byarkivet ansvar for post/budtjenester i kommunen.

Vi jobber både med eldre og moderne arkiver, og vi har systemansvar for kommunens sakarkivsystem ePhorte.

Byarkivet skanner alle inngående dokumenter til fagsystemene Gerica, Familia og HK-data. Vi er ansvar for all postsortering og poståpning i kommunen (papir og elektronisk) og postombæring, frankering, skanning, journalføring, arkivering, gjenfinning og formidling fra arkivdepot.

Alle kommunens virksomheter har avleveringsplikt til byarkivet. Vi tar imot og oppbevarer også private arkiver fra bedrifter i Fredrikstad.

De ansatte er fordelt på en stab og tre team som er administrasjon, oppvekst og omsorg og miljø og kommunaltekniske oppgaver.

I tillegg til protokoller og dokumenter tar byarkivet hånd om kartmateriale, tegninger, foto, film, lyd og bilde. Ved siden av de kommunale arkivene finnes enkelte privatarkiver.

Arkivene dekker i hovedsak tiden fra 1837 da det gjennom formannskapslovene ble innførtkommunalt selvstyre i Norge og frem til kommunesammenslutningen i 1994.

Arkivloven med forskrifter samt et omfattende instruks- og regelverk styrer all dokumenthåndtering ved hele Kommunearkivet. Den overordnede målsetningen er å sikre arkivmaterialet som informasjonskilde for samtid og ettertid.

Kontaktinformasjon
Leder
Ingerid Gjølstad
Telefon
69 30 61 64
Adresse
Nygaardsgata 42-44
Postadresse
1606 Fredrikstad
E-post
ingj@fredrikstad.kommune.no

 

Vis i kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?