Økonomi og organisasjonsutvikling

Egil Olsen 
Egil Olsen

Seksjon for økonomi og 
organisasjonsutvikling

69 30 62 26 / 971 77 885
egol@fredrikstad.kommune.no
  

 

Seksjonens hovedoppgave er å utarbeide beslutningsgrunnlag for politikk og administrative ledelse, budsjett, regnskap, økonomiforvaltning og finansforvaltning.

Seksjon for økonomi- og organisasjonsutvikling har også:

  • Fagansvarsfunksjonen. Sørger for at regelverket i kommunen følges på vegne av rådmannen
  • Servicefunksjonen. Skal veilede og sikre at seksjonene jobber effektivt og riktig innenfor sitt fagområde
  • Kontrollfunksjonen. Innebærer å følge opp tiltak for å sikre styring og kontroll med kommunens virksomhet på vegne av rådmannen.


Virksomheter:

Sist oppdatert: 23. april 2019