Min side Meld fra
Kontakt oss

Miljø og landbruk

 


Landbruksforvaltningen
Vi har det lokale ansvaret for gjennomføring av landbrukspolitikken. Dette innebærer forvaltningsansvar av jordlov, skoglov, konsesjonslov, odelslov og en rekke andre lover og forskrifter som skal styre og regulere landbruket i kommunen. Vi driver også forvaltning og rådgivning tilknyttet jord- og skogbruksarealer, f.eks. viltforvaltning, ferdsel i utmark m.m.

Faggruppe Miljø
Vi behandler søknader om utslippstillatelser fra boliger og hytter. Vi følger opp forsøplingssaker og åpen brenning av avfall, overvåker kommunens vannforekomster, og jobber med bedring av den økologiske og kjemiske tilstanden i lokale vannforekomster. Videre driver vi også med miljørettet helsevern – dette dreier seg om ulykkesforebygging, sosiale miljøfaktorer (sosiale forhold) og omgivelseshygiene.

Sist oppdatert: 14. august 2018
Leder
Hanna Tangvald
Telefon
69 30 60 00
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
Besøksadresse
Nygaardsgata 16,
1606 Fredrikstad
E-post
postmottak@fredrikstad.kommune.no

 

Vis i kart

 

 


Se større kart