Idrett

 

Virksomhet idrett er organisert under Kulturetaten i seksjon for Kultur, miljø og byutvikling (KMB) og er en kommunal faginstans på idrettsspørsmål. Vi er ansvarlig for anleggsutvikling og administrerer spillemidler til idrettsanlegg i kommunen.

Vi driver utleie av kommunale idrettsanlegg og idrettshaller, og tilskuddsordninger for idrett i Fredrikstad kommune.

I samarbeid med Fredrikstad Idrettsråd, idrettslag og idrettsorganisasjoner søker vi å tilby et bredest mulig aktivitetstilbud til det etablerte idrettsmiljøet så vel som til lokalbefolkningen generelt.

Følg virksomhet idrett på Facebook for nyheter og oppdateringer  

 

Kontaktinformasjon Idrett
Bilde Navn, tittel, kontaktinformasjon og ansvarsområde

André Flatner

Virksomhetsleder
andfla@fredrikstad.kommune.no
69 95 96 63 / 412 92 081

Overordnet ansvar for det idrettsfaglige, økonomiske, personalmessige og administrative ved Virksomhet idrett. Overordnet ansvar for investeringsbudsjett og anleggsprosjekter i regi av virksomheten.

Stian Eriksrud

Stian Eriksrud

Spesialkonsulent
steri@fredrikstad.kommune.
69 95 96 61 / 47639777

Ansvar for utvikling av nye idrettsanlegg, rehabilitering av eldre anlegg, og oppfølging av kommunale investeringsprosjekter. Utleie og oppfølging av Stjernehallen, Fredrikstad stadion og andre uteanlegg. Koordinerende driftsrolle overfor idrettsanleggene.

Vera Engum Vera Engum

Konsulent
vese@fredrikstad.kommune.no
69 95 96 64 / 917 28 528

Ansvar for oppfølging og utleie av Kongstenanlegget; Lykkeberghallen og Gaustadhallen svømmehall. Oppfølging av større arrangementer og messer. Ansvarlig for tilskudd til idrettsarrangementer og idrettstiltak for funksjonshemmede, og oppfølging av søknader om idrettsstipend og mesterskapsvinnere.

Linn Johansen Huseby Linn Johansen Huseby

Konsulent
jsen@fredrikstad.kommune.no
69 95 96 67 / 474 83 455

Driver utleie av idrettshallene:
Borgehallen, Blomsterøyhallen, Gressvikhallen, Gaustadhallen, Glemmenhallen, Kvernhushallen, Lislebyhallen, Rolvsøyhallen og Sagabakken flerbrukshall.

Marianne Gustavsen Marianne Gustavsen
Sykemeldt
Konsulent
mgus@fredrikstad.kommune.no
69 95 96 62 / 958 76 703

Oppfølging av personalet og administrativ oppfølging i offentlig bad og virksomheten for øvrig.

Bjørg Liljedal Bjørg Liljedal

Idrettskonsulent
bjolil@fredrikstad.kommune.no
69 95 96 66 / 971 73 203

Prosjektleder for investeringsprosjekter. Har ansvar for utredning av anleggsbehov og utvikling av nye anleggsprosjekter. Driver oppfølging av spillemiddelsøknader, jobber med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, tilskudd til idrettsanlegg og bygg, samt folkehelsearbeid.

Glenn Andersen

Daglig leder offentlig bad
glnand@fredrikstad.kommune.no
69 95 96 65 / 459 74 064

Overordnet ansvar for daglig drift, utleie og utvikling av kommunens offentlige badetilbud. Personalansvar for ansatte i offentlig bad. Økonomi- og budsjettansvar for det offentlige badetilbudet.

 

 

Christoffer Karlsen

chrkar@fredrikstad.kommune.no
69 33 26 35/ 459 74 065

Oppfølging av kommunedelplanen, utleie av kommunens aktivitetssaler. Virksomhetens kontaktperson i saker som omhandler egenorganisert fysisk aktivitet. Utover dette bistår også Christoffer i generell saksbehandling ved virksomheten.

 

Sist oppdatert: 18. februar 2020
Kontaktinformasjon
Leder
André Flatner
Telefon

69 30 60 00

Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
Besøksadresse
Stadion 41, 1671 Kråkerøy
Epost
idrett@fredrikstad.kommune.no

Vis i kart

 

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.