Min side Meld fra
Kontakt oss

Aktive liv

 

Etat Aktive liv er en del av seksjon for Kultur, miljø og byutvikling (KMB). Etaten er en kommunal faginstans på idrettsspørsmål. Vi er ansvarlig for anleggsutvikling og administrerer spillemidler til idrettsanlegg i kommunen.

Vi driver utleie av kommunale idrettsanlegg og idrettshaller, og tilskuddsordninger for idrett i Fredrikstad kommune.

I samarbeid med Fredrikstad Idrettsråd, idrettslag og idrettsorganisasjoner søker vi å tilby et bredest mulig aktivitetstilbud til det etablerte idrettsmiljøet så vel som til lokalbefolkningen generelt.

Følg Etat aktive liv på Facebook for nyheter og oppdateringer  

 

Kontaktinformasjon Idrett
Bilde Navn, tittel, kontaktinformasjon og ansvarsområde

André Flatner

Etatssjef 
andfla@fredrikstad.kommune.no
69 95 96 63 / 412 92 081

Overordnet ansvar for det idrettsfaglige, økonomiske, personalmessige og administrative ved Etat aktive liv. Overordnet ansvar for investeringsbudsjett og anleggsprosjekter i regi av Etaten.

Stian Eriksrud

Stian Eriksrud

Spesialkonsulent
stieri@fredrikstad.kommune.no
69 95 96 61 / 47639777

Ansvar for utvikling av nye idrettsanlegg, rehabilitering av eldre anlegg, og oppfølging av kommunale investeringsprosjekter. Utleie og oppfølging av sentralidrettsanlegget på Lisleby, Fredrikstad stadion og andre uteanlegg. Koordinerende driftsrolle overfor idrettsanleggene.

Christoffer Myrvold Karlsen

Spesialkonsulent

chrkar@fredrikstad.kommune.no

69 33 26 35/ 459 74 065

Ansvar for oppfølging av kommunedelplanen Aktive liv, kommunens toppidretsstrategi og utleie av Stjernehallen. Programkoordinator for Global Active City. Etatens kontaktperson i saker som omhandler egenorganisert fysisk aktivitet. 

Vera Engum Vera Engum

Konsulent
vese@fredrikstad.kommune.no
69 95 96 64 / 917 28 528

Ansvar for oppfølging og utleie av Kongstenanlegget; Lykkeberghallen og Gaustadhallen svømmehall. Oppfølging av større arrangementer og messer. Ansvarlig for tilskudd til idrettsarrangementer og idrettstiltak for funksjonshemmede, og oppfølging av søknader om idrettsstipend og mesterskapsvinnere.

Linn Johansen Huseby Linn Johansen Huseby

Konsulent
jsen@fredrikstad.kommune.no
69 95 96 67 / 474 83 455

Driver utleie av idrettshallene:
Borgehallen, Blomsterøyhallen, Gressvikhallen, Gaustadhallen, Glemmenhallen, Kvernhushallen, Lislebyhallen, Rolvsøyhallen og Sagabakken flerbrukshall.

Bjørg Liljedal Bjørg Liljedal

Idrettskonsulent
bjolil@fredrikstad.kommune.no
69 95 96 66 / 971 73 203

Prosjektleder for investeringsprosjekter. Har ansvar for utredning av anleggsbehov og utvikling av nye anleggsprosjekter. Driver oppfølging av spillemiddelsøknader, jobber med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, tilskudd til idrettsanlegg og bygg, samt folkehelsearbeid.

Glenn Andersen

Daglig leder offentlig bad
glnand@fredrikstad.kommune.no
69 95 96 65 / 459 74 064

Overordnet ansvar for daglig drift, utleie og utvikling av kommunens offentlige badetilbud. Personalansvar for ansatte i offentlig bad. Økonomi- og budsjettansvar for det offentlige badetilbudet.

 

Tatiana Lien 

Konsulent 

tatlie@fredrikstad.kommune.no

+4748045349

Ansvarlig for utleie av kommunens svømmeanlegg og øvrige driftsoppgaver knyttet til offentlig bad. 

 

Anne Skauen 

Programleder Global Active City

aska@fredrikstad.kommune.no

+4795912552

Ansvarlig for å etablere og bygge opp programsatsingen Global Active City Fredrikstad i samarbeid med aktører fra sivilsamfunnet, næringsliv og akademia.

 

Sist oppdatert: 28. juni 2021
Kontaktinformasjon
Leder
André Flatner
Telefon

69 30 60 00

Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
Besøksadresse
Stadion 41, 1671 Kråkerøy
Epost

Aktiveliv@fredrikstad.kommune.no

Vis i kart