Innovasjon og styring

   Atle Holten

   Kommunaldirektør
   Seksjon for teknisk drift 

   69 36 14 90 / 908 83 301
   atholt@fredrikstad.kommune.no 

 

 

Sekjsonen innovasjon og styring skal fungere som kommuneorganisasjonens verktøykasse for tjenesteutvikling.

 Hovedmålgruppe for seksjonens arbeid og tjenester er i første omgang tenkt å være de ulike enhetene og lederne i kommunen, som i tiden som kommer skal gjennomføre en rekke u​like omstillings- og utviklingsoppdrag.

Oppfølgingsansvar på rådmannens vegne innenfor områder som:

  • ​eierstyring
  • internkontroll
  • kvalitetssystem
  • delegeringsreglement
  • beredskap
  • balansert målstyring, etter nærmere vurdering og avklaring.

 Seksjonens virksomheter:

 

 

Sist oppdatert: 25. mars 2019