Innovasjon og styring

Innhold

Terjei Riiser 
Tarjei Riiser 
 
Seksjon for innovasjon og styring
Konstituert kommunaldirektør

69 36 14 84 / 474 76 588 
tarrii@fredrikstad.kommune.no

 

Sekjsonen innovasjon og styring skal fungere som kommuneorganisasjonens verktøykasse for tjenesteutvikling.

 Hovedmålgruppe for seksjonens arbeid og tjenester er i første omgang tenkt å være de ulike enhetene og lederne i kommunen, som i tiden som kommer skal gjennomføre en rekke u​like omstillings- og utviklingsoppdrag.

Oppfølgingsansvar på rådmannens vegne innenfor områder som:

  • ​eierstyring
  • internkontroll
  • kvalitetssystem
  • delegeringsreglement
  • beredskap
  • balansert målstyring, etter nærmere vurdering og avklaring.

 Seksjonens virksomheter:

 

 

Sist oppdatert: 25. mars 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?