Min side Meld fra
Kontakt oss

Helse og velferd

Janka Ekrem Holstad
Direktør for helse og velferd 

69 33 26 01 / 481 02 170
jaekho@fredrikstad.kommune.no
 

Seksjonen for helse og velferd er delt inn i fire etater, samt tre utadrettede virksomheter:

Den kommunale delen av NAV består blant annet av økonomisk rådgivning/sosialhjelp, midlertidige botilbud, kvalifiseringsprogram, introduksjonsprogram for flyktninger og bostøtte.

Seksjonen har også en administrativ stab på rådhuset.
 

Søk ansatte i helse og velferd her
 

Sist oppdatert: 03. mars 2021