Helse og velferd

Jon Erik Olsen
Konstituert kommunaldirektør
Seksjon for helse og velferd 

69 33 26 01 / 907 70 915
joeo@fredrikstad.kommune.no

 

Seksjonen for helse og velferd er delt inn i fire etater, samt tre utadrettede virksomheter:

Den kommunale delen av NAV består blant annet av økonomisk rådgivning/sosialhjelp, midlertidige botilbud, kvalifiseringsprogram, introduksjonsprogram for flyktninger og bostøtte.

Seksjonen har også en administrativ stab på rådhuset.

Sist oppdatert: 23. april 2019