Min side Meld fra
Kontakt oss
Gebyrer reguleringsplan fra 01.01.2023

Planinitiativ

Faktureres når kommunen har mottatt planinitiativ   

 • Gebyr for avklaringsmøte før innsending av planinitiativ: 1 980 kroner per møte
 • Gebyr for planinitiativ: 57 430 per behandling
 • Gebyr for planinitiativ med forenklet planendring: 57 430 per behandling  

Oppstartsmøte

Faktureres etter avholdt møte

 • Gebyr for oppstartsmøte, jf. pbl § 12-8: 15 840 kroner per møte
 • Gebyr for oppstartsmøte med forenklet planendring: 15 840 kroner per møte  

Grunngebyr

Faktureres når kommunen har mottatt planforslag

 • Grunngebyr for private planforslag: 321 810 kroner per planforslag  

 

Areal- og bygningsgebyrer

Faktureres når kommunen har mottatt komplett planforslag

Arealgebyr:   

 • 0 - 1.000 m2: 49 510 kroner per planforslag
 • 1.001- 2.000 m2: 64 360 kroner per planforslag
 • 2.001 - 5.000 m2: 84 160 kroner per planforslag
 • 5.001 - 10.000 m2: 99 020 kroner per planforslag
 • Høyeste sats (§ 2-8-4) pluss sats for hver påbegynte 5.000 m2 etter 10.000 m2: 24 760 kroner per påbegynte 5.000 m2 

Bygningsgebyr:   

 • For hver 100 m2 BRA: 990 kroner per 100 BRA  

Reguleringsendringer

For endring av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for ny plan. For forenklet reguleringsendringer gjelder satsene i tabellen nedenfor.

Forenklet reguleringsendring jf. pbl § 12-14 første ledd, per endringsforslag 49 510 kroner

Tilleggsgebyrer og endringer

Tilleggsgebyrer faktureres når kommunen har mottatt komplett planforslag og endringer når kommunen har mottatt komplett endringsforslag.    

 • Privat planforslag med konsekvensutredning: 99 020 kroner per planforslag
 • Privat planforslag med konsekvensutredning og planprogram: 198 030 kroner per planforslag
 • Privat planforslag som ikke er i samsvar med overordnet plan: 34 380 kroner per avvik
 • Endring av reguleringsplan der endringen ikke er i samsvar med arealbruk i overordnet plan: 34 380 kroner per avvik i endringsforslaget        
 • Private planforslag som fremmes til tross for varsel om innsigelser fra overordnede myndigheter: 34 380 kroner per planforslag  

Fakturering etter medgått tid

Gebyrpliktig arbeid etter plan- og bygningsloven, som ikke faller inn under andre bestemmelser i dette kapitlet, faktureres løpende etter medgått tid. Timeprisen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon. Kommunen kan kreve et tilleggsgebyr per time, dersom forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis.   

 • Gebyr for medgått tid private plansaker: 1 050 kroner per time  
Sist oppdatert: 14. januar 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


.