Min side Meld fra
Kontakt oss
Gebyrer reguleringsplan for saker mottatt etter 5.mai.2022

Disse gebyrene ble vedtatt av bystyret 05.05.2022. Alle saker mottatt etter denne datoen faktureres etter disse gebyrene. For saker mottatt før denne datoen, gjelder satsene i egenbetalingsheftet.   

Dette er en forenklet oppsummering av gebyrene. For mer informasjon og forklaringer, se: https://sru.fredrikstad.kommune.no//api/utvalg/164/moter/26822/behandlinger/9/1 

 

 

Planinitiativ

Faktureres når kommunen har mottatt planinitiativ   

 • Gebyr for avklaringsmøte før innsending av planinitiativ: 1 800 kroner per møte
 • Gebyr for planinitiativ: 52 210 per behandling
 • Gebyr for planinitiativ med forenklet planendring: 52 210 per behandling  

Oppstartsmøte

Faktureres etter avholdt møte

 • Gebyr for oppstartsmøte, jf. pbl § 12-8: 14 200 kroner per møte
 • Gebyr for oppstartsmøte med forenklet planendring: 14 200 kroner per møte  

Grunngebyr

Faktureres når kommunen har mottatt planforslag

 • Grunngebyr for private planforslag: 292 550 kroner per planforslag  

 

Areal- og bygningsgebyrer

Faktureres når kommunen har mottatt komplett planforslag

Arealgebyr:   

 • 0 - 1.000 m2: 45 010 kroner per planforslag
 • 1.001- 2.000 m2: 58 510 kroner per planforslag
 • 2.001 - 5.000 m2: 76 510 kroner per planforslag
 • 5.001 - 10.000 m2: 90 015 kroner per planforslag
 • Høyeste sats (§ 2-8-4) pluss sats for hver påbegynte 5.000 m2 etter 10.000 m2: 22 505 kroner per påbegynte 5.000 m2 

Bygningsgebyr:   

 • For hver 100 m2 BRA: 900 kroner per 100 BRA  

Tilleggsgebyrer og endringer

Tilleggsgebyrer faktureres når kommunen har mottatt komplett planforslag og endringer når kommunen har mottatt komplett endringsforslag.   ·   

 • Privat planforslag med konsekvensutredning: 90 015 kroner per planforslag
 • Privat planforslag med konsekvensutredning og planprogram: 180 030 kroner per planforslag
 • Privat planforslag som ikke er i samsvar med overordnet plan: 31 255 kroner per avvik
 • Endring av reguleringsplan der endringen ikke er i samsvar med arealbruk i overordnet plan: 31 255 kroner per avvik i endringsforslaget ·       
 • Private planforslag som fremmes til tross for varsel om innsigelser fra overordnede myndigheter: 31 255 kroner per planforslag  

Maksgebyr 

 • Maksgebyr planforslag uten KU: 1 125 195 kroner per planforslag
 • Maksgebyr planforslag med KU: 1 555 250 kroner per planforslag  

Fakturering etter medgått tid

Gebyrpliktig arbeid etter plan- og bygningsloven, som ikke faller inn under andre bestemmelser i dette kapitlet, faktureres løpende etter medgått tid. Timeprisen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon. Kommunen kan kreve et tilleggsgebyr per time, dersom forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis.   

 • Gebyr for medgått tid private plansaker: 950 kroner per time  
Sist oppdatert: 14. januar 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


.