Idrettsanlegg

Innhold

Fredrikstad kommune har gjennom samarbeide med lokale klubber/idrettslag bygget fotballbaner og utviklet idrettsanlegg. Her følger en oversikt over anleggene:

* Anlegg merket med (U) administreres av Fredrikstad kommune (utleieobjekter).

Merkur 1 kunstgress

fotballbane med undervarme og flomlys (U)

Merkur 2 kunstgress

fotballbane med flomlys

Borge ungdomsskole (U)

fotball gressbane med flomlys

grusbane med flomlys

Begby IL kunstgress

fotballbane med flomlys

Gressvik IF kunstgress

fotballbane med flomlys

Fredrikstad Stadion

fotballbane med flomlys

Kråkerøy Stadion kunstgress

fotballbane med flomlys

Kråkerøy gress (U)

fotball gressbane med flomlys

Kråkerøy grus

fotball treningsbane med flomlys

Kongsten Hovedbane  (U)

fotball gressbane

Kongsten treningsfelt (U)

gressariale med fotballmål

Lervik IF kunstgress

fotballbane med flomlys

Rolvsøy IF kunstgress

fotballbane med flomlys

Selbak TIF kunstgress 

fotballbane med med flomlys

Skogstrand IF kunstgress

fotballbane med flomlys.

Tollbodplassen (U)

grusbane med flomlys

Trolldalen IF kunstgress 

fotballbane med flomlys

Østsiden IL kunstgress

fotballbane med flomlys.

Sentralidrettsanlegget

Sentralidrettsanlegget / Lisleby Stadion er arena for friidrett og fotball og eneste kommunale idrettsanlegg godkjent for internasjonale friidrettsstevner.

All utleie av kommunale idrettsanlegg, skoler og leirsteder skjer på bakgrunn av elektronisk søknad.  

Målgruppe:

 • Idrettsklubber som driver med utendørsaktivitet.  

Sesong:

 • Kunstgress- og grusbaner hele året (værforbehold)
 • Gressbaner og friidrettsanlegg april - oktober  

Sentralidrettsanlegget - friidrettsanlegg:

 • Idrettsanlegg godkjent for internasjonale stevner
 • Hovedbane. Naturgress  fotballbane med flomlys
 • Kunstgressbane. Fotballbane m. flomlys
 • Grusareale m. flomlys
 • Klubbhus med gardeober og møterom «Hemsen»
 • Mini kunstgress. Nærmiljøanlegg
 • Adresse: Konditorveien 31, 1619 Fredrikstad (59°13'46.1"N 10°58'23.4"E)
 • Buss: 2450, 355 og 356

Reglement

Reglement for kommunale idrettshaller
 1. All bruk av idrettshallene skal skje etter inngått avtale med Virksomhet idrett. Fellesmail: idrett@fredrikstad.kommune.no
 2. Ordinære åpningstider Hverdager kl. 07.00 – 22.00 Lørdager/søndager kl. 09.00 – 18.00
 3. Parkering av motorkjøretøyer og sykler skal skje på dertil bestemte parkeringsplasser.
 4. Unødvendig opphold og støy i vestibyle, garderober og korridorer er ikke tillatt.
 5. Røyking er ikke tillatt i hallen og ved hallens inngangsparti.
 6. Berusede personer har ikke adgang og det er ulovlig å nyte rusmidler i bygningen.
 7. Dyr ikke tillatt i bygningen.
 8. Leietaker er selv ansvarlig for oppbevaring av egne eiendeler.
 9. Utstyr som brukes under trening/aktivitet eller arrangementer skal settes tilbake i utstyrsrommet etter bruk.
 10. Utstyr som brukes under trening/aktivitet eller arrangementer skal settes tilbake i utstyrsrommet etter bruk. 
 11. Kun innesko er tillatt i idrettshallen. Det skal ikke benyttes sko som kan sette merker i gulvbelegget. Ansvarlig leder/trener/lærer skal påse at utøverne bytter fra utesko til innesko før trening i hallen.
 12. Bruk av ball i korridorer, vestibyle, garderober og dusjer er ikke tillatt.
 13. Leietaker plikter å gjøre seg kjent med brannrutiner som er slått opp i bygningen. Nødutgangene skal være fri, og kun brukes til sitt bestemte formål.
 14. Ved arrangementer/kamper plikter arrangøren å stille nødvendig antall vakter slik at ordensreglene blir fulgt under arrangementet. Ansvarlig leder/trener/lærer skal sørge for at hallen og garderober er ryddig og i orden etter bruk og er den siste som forlater bygget.
 15. Leietakere skal slukke lys og påse at dører og vinduer er lukket etter trening. Gjelder ikke i Kongstenhallen og Stjernehallen.
 16. Skader på bygning og/eller ustyr som følge av at reglementet ikke er fulgt, vil leietaker bli gjort økonomisk ansvarlig for. Ved alvorlige brudd på reglementet vil leietaker kunne bli utestengt.
 17. Kontaktinformasjon: Vaktmester: 48 21 30 42 / 69 33 85 50
Klisterreglement
 1. Klister skal ikke benyttes av spiller i aldersklassene under J/G 15 (ref. reglement for lag tilsluttet Norges Håndballforbund).
 2. Det er kun tillatt å bruke syntetisk klister.                                    
 3. All bruk av venetiansk terpentin (harpiks) er forbudt.
 4. Påføring av klister kan kun skje i de merkede «klister-områdene», det vil si spilleflaten med sikkerhetssone.
 5. Klister skal kun påføres hendene. Spillere som bryter mot dette skal bortvises fra banen og kan ikke ankomme banen/området igjen før alt klistret er fjernet.
 6. Det er ikke tillatt å påføre klister direkte på ball.
 7. Håndballer som er merkbart preget i overflaten av «gammelt» klister er ikke tillatt å bruke i hallen. Der ballvaskemaskin er tilgjengelig skal den benyttes. Det er ikke tillatt å rense håndballene på tribuner, eller andre steder hvor de setter merker. Å bruke «skitten» ball vil bli sett på som et brudd på reglementet.
 8. Alt klister skal fjernes før man forlater banen eller «klister-område». All bruk av klister utenfor tillatte områder er forbudt og vil bli sett på som et brudd på reglementet.

Leiepriser

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2020

Prisene i idrettsanleggene gjelder primært idrettsarrangement. For andre typer arrangement vurderes prisen i hvert enkelt tilfelle.

Leie ut over anleggenes ordinære åpningstider koster 825 kroner per time.
Gebyr for brudd på reglement/betingelser eller vilkår kr. 1 500

Trening for barn/unge i regi av idrettsklubber i Fredrikstad er gratis i kommunale idrettsanlegg på hverdager kl. 15.00 – 22.00 i driftssesongen.

Kongstenhallen

Driftssesong uke 33 - 25

 • Trening
  - Idrettshallen -  leie pr. bane, pr. time voksne kr 395, barn kr 175
 • Skoler
  - Skoleidrettsdag kommunal grunnskole (08-00 – 14.00) Pr. dag, barn kr 4 000
  Andre skoler enn grunnskolen, etter avtale
 • Arrangement
  - Minimumsavgift pr. bane, pr. time voksne kr 530, barn kr 240
  - Idrettsarrangement heldag med billettsalg/deltakeravgift, dag kr 3 950
  - Kamp elite (inntil 750 tilskuere) pr. gang kr 5 010
  - Kamp elite (over 750 tilskuere) pr. gang kr 7 235

  - Møterom 1 pr. time kr 135
  - Møterom 2 pr. time kr 135
  - Møterom 3 pr. time kr 185
  - Te-kjøkken pr. time kr 135
  - Garderober pr. time kr 180

 • Kongstenbadet/Friluftsbadet*    
  Enkeltbillett pr. gang, voksne kr. 100, barn kr. 50, student/honnør kr. 70
  Ikke badende pr. gang, voksne kr. 35, barn kr. 35, student/honnør kr. 35
  Klippekort 10 ganger pr. stk., voksne kr. 950, barn kr. 450, student/honnør kr. 650
  Klippekort 20 ganger pr. stk., voksne kr. 1 900, barn kr. 800, student/honnør kr. 1 200
  Klippekort 40 ganger pr. stk., voksne kr. 2 800, barn kr. 1 400, student/honnør kr. 2 200
      
  Sesongkort svømmehall pr. stk., voksne kr. 2 650, barn kr. 1 060, student/honnør kr. 2 120
  Sesongkort friluftsbad pr. stk., voksne kr. 3 190, barn kr. 1 910, student/honnør kr. 2 650
  Årskort inne/ute pr. stk., voksne kr. 4 140, barn kr. 2 120, student/honnør kr. 3 400
  *Barn 0-3 år gratis, barn 3-18 år, student 18+ med studentbevis, honnør med bevis
   
 • Trening svømmehall
  Lag/Foreninger pr. time voksne kr. 395, barn kr. 175
  Svømmekurs pr. time kr. 370
   
 • Arrangement svømmehall
  Minimumsavgift arrangement pr. time voksne kr. 530, barn kr. 240 
  Idrettsarrangement heldag med billettsalg/deltakeravgift pr. dag kr. 3 950 

Idrettshaller:

Driftssesong uke 34-25

 • Trening
  Idrettshallen minimumsavgift pr. time voksne kr. 395, barn kr. 175, stdent/honnør kr. 170
   
 • Idrettsarrangement
  Minimumsavgift pr. time voksne kr. 515, barn kr. 235
  Arrangement heldag/ arrangement med billettsalg/deltakeravgift pr. dag kr. 3 850
   
 • Møterom
  Lite pr. time kr. 155
  Stort pr. time kr. 210
   

Aktivitetssaler:

Driftssesong uke 34 – 25

 • Trening
  Liten pr. time voksne kr. 160, barn kr. 85, stdent/honnør kr. 85
  Stor pr. time voksne kr. 280, barn kr. 145, stdent/honnør kr. 145
   
 • Arrangement
  Liten pr. time voksne kr. 225, barn kr. 125
  Arrangement heldag/ arrangement med billettsalg/deltakeravgift pr. dag kr. 2 000
  Stor pr. time voksne kr. 385, barn kr. 195
  Arrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift pr. dag 2 700
   

Stjernehallen:

Driftssesong uke 33 - 13

 • Trening
  Baneleie – idrettslag pr. time voksne kr. 395 barn kr. 175
   
 • Idrettsarrangement
  Minimumsavgift pr. time voksne kr. 735 barn kr. 240

Kamp elite (inntil 1 000 tilskuere) pr. gang kr. 5 010 
Kamp elite (over 1 000 tilskuere) pr. gang kr. 7 780
Skoleidrettsdag pr. time kr. 420
 

Sentralidrettsanlegget:

Driftssesong 15. april – 1. oktober

 • Trening
  Minimumsavgift pr. time voksne kr. 395 barn kr. 175
   
 • Idrettsarrangement
  Skole-idrettsdag pr. gang kr. 1 795
  Hovedbane pr. time voksne kr. 530 barn kr. 240
  Friidrett arrangement pr. time voksne kr. 530 barn kr. 240
  Hovedbanen på Sentralidrettsanlegget benyttes kun til kamper.
   

Fredrikstad stadion:

Stenges ved snøfall

 • Trening
  Minimumsavgift pr. time voksne kr. 395 barn kr. 175
   
 • Idrettsarrangement
  Minimumsavgift pr. time voksne kr.1 090 barn kr. 240
   

Andre idrettsanlegg:

Merkur 1 kunstgressbane

 • Trening
  Minimumsavgift pr. time voksne kr. 395 barn kr. 175
   
 • Idrettsarrangement
  Minimumsavgift pr. time voksne kr. 815 barn kr. 240
   

Grus og gressbaner:

Driftssesong 15.april-1. oktober

 • Arrangement
  Minimumsavgift pr. time voksne kr. 300 barn kr. 155
  Heldagsarrangement idrett pr. gang 2 175
  Idrettsarrangement med billettsalg/deltakeravgift pr. gang kr. 2 720
  Andre heldags arrangement minimum pr. gang kr. 2 990
 • Leie til parkeringsformål med gebyrinnkreving på Tollbodplassen, per dag kr. 2 000
 • Leie til parkeringsformål uten gebyrinnkreving på Tollbodplassen, per dag kr. 500
   

Lykkeberghallen:

Driftssesong uke 33 – 25.
 
Stor sal m/salong (A) pr. time kr. 250
Lille sal (B) pr. time kr. 155

Svømmehallen

 • Trening
  Minimumsavgift pr. time voksne kr. 395 barn kr. 175
  Svømmekurs pr. time voksne kr. 370 barn kr. 370
   

Svømmehaller:

Kongstenhallen og Gaustadhallen
Driftssesong uke 36 – 31. mai.

 • Trening
  Minimumsavgift pr. time voksne kr. 395 barn kr. 175
  Svømmekurs pr. time kr. 370
   
 • Idrettsarrangement
  Minimumsavgift arrangement pr. time voksne kr. 530 barn kr. 240
  Arrangement heldag/ arrangement med billettsalg/deltakeravgift pr. dag kr. 3 950
   

Svømmebasseng:

Driftssesong uke 34 – 25.

 • Trening
  Minimumsavgift pr. time voksne kr. 395 barn kr. 175
  Kurs pr. time kr. 360
   

4.1.1 Offentlig bad

Barn 0-3 år gratis, barn 3-18 år, student 18+ med studentbevis. Honnør med bevis, vernepliktige soldater med bevis og veteraner med Forsvarets Veterankort

Kongstenbadet svømmehall og friluftsbadet

 • Enkeltbillett pr. gang voksne kr. 90, barn kr. 50, student/honnør kr. 70
 • Ikke badende svømmehall pr. gang kr. 35
 • Kortavgift plastklippekort (ved førstegangskjøp eller når mistet) kr. 40
 • Klippekort 10 ganger pr. stk. voksne kr. 950, barn kr. 450 student/honnør kr. 650
 • Klippekort 20 ganger pr. stk voksne kr. 1 900, barn kr. 800 student/honnør kr. 1 200
 • Klippekort 40 ganger pr. stk voksne kr. 2 800, barn kr. 1 400 student/honnør kr. 2 200
 • Sesongkort svømmehall pr. stk voksne kr. 2 650, barn kr. 1 060 student/honnør kr. 2 120
 • Sesongkort friluftsbadet pr. stk voksne kr. 3 190, barn kr. 1 910 student/honnør kr. 2 650
 • Årskort pr. stk voksne kr. 4 140, barn kr. 2 120 student/honnør kr. 3 400

Gaustadbadet og Gressvikbadet

 • Enkeltbillett pr. gang voksne kr. 65, barn kr. 45 student/honnør kr. 45
 • Klippekort 10 ganger pr. stk 600
 • Klippekort 20 ganger pr. stk voksne kr. 1 000, barn kr. 600 student/honnør kr. 600
 • Klippekort 40 ganger pr. stk kr. 1 000

  

Utleie 

Søknadsskjema uteanlegg

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon
Leder
André Flatner
Telefon

69 30 60 00

Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
Besøksadresse
Stadion 41, 1671 Kråkerøy
Epost
idrett@fredrikstad.kommune.no

Vis i kart

 

 

Sist oppdatert: 03. August 2018