Etter konkurranse er det Provinsen AS som har hatt oppdraget med å lage den visuelle profilen. I prosess med byjubileumskomiteen har man kommet frem til et visuelt uttrykk bestående av flere designelementer som skal gi Fredrikstad 450 år en identitet, egenart og synlighet. Den visuelle profilen baserer seg byjubileets visjon, verdier og  målgrupper. 

Fargebruk

Det er benyttet en klar, ren rødfarge, hentet fra byvåpenet. Rødt er en farge mange allerede forbinder med Fredrikstad.

Font

Brandon er valgt som bærende profilfont. Dette er en ren og sterk sans serif, som er stram,
men likevel har avrundede hjørner som gir den et mildere og vennlig preg. Den har i tilleg meget god lesbarhet.

Designelement: stor F med diagonale striper.

Bokstaven ”F” for Fredrikstad fremstår som stolt, selvsikker og tydelig.
De diagonale stripene bidrar til å skape feststemning i uttrykket og viser til bevegelse og liv – noe Fredrikstad 450 år skal strebe etter å skape.

Designelement: Hjørnene

Fra F’ en har de øvre hjørnene blitt hentet ut og blitt brukt videre som et rammeverk.
Hjørnene jobber sammen, for å ramme inn og løfte frem arrangementer og gjøre materiellet lett gjenkjennbart og tydelig. Rammeverket har ett åpent design som er lett å bruke på ulike formater. De stenger verken noe eller noen ute, men åpner for inkludering.
Dette gjenspeiler Fredrikstad 450 års visjon som er «Grenseløst og berikende», samtidig som det ivaretar en av verdiene for jubileet, som er «inkluderende».

Designelement: Bjørnen

Vi har hentet frem Bjørnen fra Fredrikstads historie og byvåpen, i en modernisert og litt vennligere versjon. Bjørnen innehar mange positive egenskaper: den er stolt, sterk, omsorgsfull, full av liv, og verner om sine kjære. Den har en rund og romslig silhuett, myk pels, og oppleves som inkluderende. Den er kjønnsnøytral i formen og lett å bli glad i.
Bjørnen har på seg en krone, fordi den feirer jubileum, men også fordi Fredrikstad ble grunnlagt av en konge, og byen var den første som ble grunnlagt etter middelalderen som fikk lov å kalle byen opp etter kongen. Det har vært et poeng og finne et uttrykk som kan levendegjøres på forskjellige måter, derfor er også bjørnen valgt som del av den visuelle profilen.

Logooppsett

Bynavnet Fredrikstad består av tre positivt ladede ord, og det er valgt å sette fokus på disse ved å bygge logotypografien i høyden.
- Fred - Et inkluderende samfunn skaper fred
- Rik – Fredrikstad er rik på opplevelser og mangfold.
- Stad - det er Fredrikstad som by som feirer jubileum

Ordoppdelingen og oppsettet gjenspeiler Fredrikstad 450 års visjon som er «Grenseløst og berikende». Grenseløst er brukt fordi jubileet skal inkludere og inspirere involverte og publikum. Berikende er valgt med tanke på å skape opplevelser og kunnskap med varig verdi. Oppsettet bidrar til at det lange navnet oppleves som mer enhetlig/kompakt, og gjør logoen brukervennlig.

450 år er plassert i form av et segl, for å trekke inn en historisk referanse på en moderne måte. Oppsettet er rent, enkelt, og moderne. Uttrykket skal understreke tidsperspektivet i byjubileet Fredrikstad 450 år, fra grunnleggelse av byen til i dag og inn i fremtiden.

Om Fredrikstads byvåpen

Fredrikstads byvåpen er basert på byens eldste segl. Det ble brukt ved hyllingen av Kristian 4.s sønn i 1610, og var sikkert laget til denne anledningen. Byen Fredrikstad oppstod i 1567 ved at Sarpsborg innbyggere ble pålagt å flytte dit, og i seglene til Sarpsborg og Fredrikstad finner man de samme hovedelementene, byggverk og bjørn. I Fredrikstads segl står bjørnen ved siden av borgen istedenfor over den, og er nok ment å være borgens forsvarer. Fargene rødt og gull ble valgt fordi de hadde vært de mest fremtredende i det tidligere bymerket.