Søknadsfrist 30. oktober

Behandlet i Byjubileumskomiteen 12. november 2015

SØKER

PROSJEKT/TILTAK

VEDTAK

Christian-Andreas Berg

Tradisjonshåndverk   i Gamlebyen

kr 10 000,00

Dag Solheim / Ole Duenes

Forprosjekt: Winter Games 2017

kr 25 000,00

Desirée   Ulvestad-Grandahl

Forprosjekt: oppsetning av forestillingen Tivolihagen

kr 30 000,00

Erik Fiksdal Røger

Pop-up kunstutstilling juni 2016 "Søkelys"

kr 5 000,00

Fredriksstad Blad

Prosjektet 450 folk i Fredrikstad

kr 50 000,00

Haltone ved Bjørn Halstensen

Forprosjekt: Historisk spill på Elingård

kr 20 000,00

International   Creativity Workshop Tutka-Gwodzd

Tverrfaglig prosjekt - oppsetning av Barna i Økoland

kr 40 000,00

International   Creativity Workshop Tutka-Gwodzd

Prosjektet "Jazz for Fredrikstad"

kr  30 000,00

Jens O. Simensen og Alexander Hermansen

Forestiling for skoleklasser: Fredrikstadhistorien på 45   minutter

kr 20 000,00

Kulturværste

Forprosjekt: Musikal om Hans Nielsen Hauge

kr 20 000,00

Kystforlaget

Scanning og publisering av håndtegnede kart

kr 20 000,00

Plus   skolen

Forprosjekt: Formidling av håndsverksfag på historisk arena

kr 15 000,00

Pål Nielsen

Forprosjekt: musikal på dialekt inspirert av My Fair Lady

kr 15 000,00

Rulleski Grand Prix

Gjennomføring av Rulleski Grand Prix 13.08.2016

kr 75 000,00

STEG TO AS ved Knut Egeland

Fredrikstad Triatlon 20.08.2016

kr 50 000,00

Stiftelsen Amathea avd. Østfold

Arrangementet Multicultura - multikulturell arena

kr 50 000,00

Stiftelsen Tordenskiold ved Kyrre Sæther

Forprosjekt: Planlegge 300 års jubileum for Tordenskiold 8-9   juli 2016

kr 10 000,00

Svenn Poppe

Bokutgivelse - Boken om Fredrikstads gatenavn

 kr 40 000,00

Tove Iren Becker

Marked anno 1700 i Gamlebyen 28. mai 2016

 kr 40 000,00

Østfold Music Productions

Forprosjekt: Jubileumskonsert på Fredrikstad Stadion

 kr 20 000,00

Østfoldmuseene, Fredrikstad museum

Utstillingsoppgradering og nye utstillinger 2016

 kr 30 000,00

 

Søknadsfrist 1. februar 2016

Behandlet av byjubileumskomiteen 19. februar 2016

SØKER

PROSJEKT/TILTAK

VEDTAK

Bitsandpiece   ved arrangør Eva-Lotta Sandberg

Opplevelsesbasert   julekalender i Fredrikstad desember 2016

 kr 15 000,00

Corentin   JMP Leven - scenograf

Forprosjekt:   Kunstprosjekt om Bendik Riis, research, peroprmance og utstilling

 kr 15 000,00

Foreningen   Gamle Fredrikstad

Historisk   foredrag om kong Frederik II 01.09.16 i Dunkejongården med Poul   Grinder-Hansen

 kr 10 000,00

Fredrikstad   Janitsjarskole

Utvikling   av skolekorpsene - korpsmusikk under Kulturnatt 2016

 kr 5 000,00

Fredrikstadungane   barne- og ungdomsteater

Forprosjekt:   utvikle et eget stykke i anledning byens jubileum og Fredrikstadungane 10 år

 kr 15 000,00

Gamlebyopplevelser   AS

Oppsetning   av byoperetten i mindre skala 2016, med sikte på større forestilling i 2017

 kr 40 000,00

Kong   Frederik 4. Tambourafdeling av 1704

Historisk   marsj fra Sarpsborg til Fredrikstad 09.09.2017

 kr 5 000,00

Kulturværste   AS

Forprosjekt   II: Hans Nielsen Hauge. Videre satsning.

 kr 10 000,00

Manstad   skolekorps

Konsert   med fokus på musikk de siste 450 år, 13 november 2016

 kr 10 000,00

Rudi   Skotheim Jensen

Produksjon   og visning av forestillingen "Elven og Havet" 16.09.2016

 kr 40   000,00

Sørens!   ved Talina Hansen

Forprosjekt:   historiekunnskap i Annolandsbyen - mot en større forestilling i 2017.

 kr 25 000,00

Tindlund   forlag as

Bokprosjektet   "Gamlebyen, Fredrikstads mor"

 kr 30 000,00

Tweeds   Kulturfest - forening

Forprosjekt:   Fredrikstad Tweed Run - sykkelarrangement

 kr 8 000,00

Vanntroa   AS

Konsert   med Gardens veterankorps og drill. 10.09.16

 kr 35   000,00

Vinterjazzfestivalen

Markering   av neste års jubileumskonsert

 kr 10 000,00

Vokalensemblet   Cantare

Fremføring   av bestillingsverk med utgangspunkt i folketoner fra Østfold på   Litteraturhuset 22.09.16

 kr 15 000,00

Vokaloktetten   KorLUREN

"møteplass   2017" felleskulturell møteplass over to dager i 2017

 kr 40 000,00

Østfold   Musikkråd

Forestilling/kabaret   "Blåmyra" med fokus på Fredrikstad som sjømannsby

 kr 10 000,00

 

Søknadsfrist 1. mai 2016

Behandlet i byjubileumskomiteen 3. juni 2016

 

SØKER

PROSJEKT

VEDTAK

Borg bispedømme

Workshop Egil Hovland salmer - fremføre sangene på nye måter.   Med mål om konsertprogram i 2017 inkl. kulturnatt

 kr 15 000,00

Desirée Ulvestad-Grandahl

Forestillingen Tivolihagen på Blå Grotte mai 2017, som del av   Blå Grottes eget jubieum og for å vise til lokal kulturhistorie.

 kr 80 000,00

Fredrikstad Næringsforening

Filmproduksjon med formål å presetere handelens historie.

 kr 50 000,00

Horn of Africa Youth

Prosjekt om det somaliske miljøet i Fredrikstad gjennom tidene.   Prosjektet skal resultere i konferanse åpen for publikum.

 kr 10 000,00

Kirketeatret Fredrikstad

Forestillingen "Åpne dører", forestillinger i   Fredrikstad september 2017 som del av byjubileet og reformasjonsjubileet.

 kr 15 000,00

Kong frederik Ivs tambourafdeling av 1704

Historisk marsj fra Sarpsborg til Fredrikstad i september 2017.

 kr 80 000,00

Kongelig Norsk Seilforening

VM 8mR på Hankø 10.-20 august 2017 i forbindelse med Hans   Majestet Kongens 80 års dag.

 kr 80 000,00

Kulturværste AS

Gjennomføring av forestilling om Hans Nielsen Hauge

 kr 100 000,00

Stjernen Hockey Fredrikstad Elite

Winter Classic Fredrikstad med gjennomføring av hockeykamp   mellom Stjernen og Sparta samt aktiviteter gjennom flere dager på isanlegg på   Fredrikstad stadion januar 2017. Det søkes om midler til tilleggsaktivitetene   som skal utgjøre Winter Classic Festival.

 kr 80 000,00

Østfoldmuseene - Fredrikstad Museum

Ny byhistorisk utstilling i anledning byens jubileum. Navner er   "Drømmen om" og tematikken tar for seg menneskets entreprenørskap   gjennom tidene.

 kr 100 000,00

 

Søknadsfrist 1. november 2016

Behandlet i byjubileumskomiteen 15. november 2016

 

SØKER

PROSJEKT

VEDTAK

Borge musikkorps

Konsert 29. oktober 2017 i   Blå Grotte som tar for seg komponister fra Fredrikstad og musikken de har   skrevet for korps. I tillegg skal et bestillingsverk i anledning byjubileet   urfremføres, skrevet av Torstein Aagaard-Nilsen. Medvirkende er blant annet   solist på eufonium, Hans Andreas Kjølberg, som kommer fra Kjølberg.

kr 10 000

Corentin JPM Leven

Teaterforestilling på Blå   Grotte i september 2017. Bendik Riis: Autopsy of the myth.

kr 30 000

Desiree Ulvestad Grandahl

Forestillingen   "Tivolihaven- en hardt arbeidene musikalkomedie" og fotoutstilling.   Spilles på Blå Grotte 1.-14. mai 2017.

kr 30 000

Festival of Music Winds & percussion

Som del av musikkfestivalen   «Kammerfest i Østfold» i 2017 ønsker arrangøren å legge til rette for to   prosjekter rettet mot jubileet, som supplement det ordinære   festivalprogrammet.

1) Produsere slagverkfanfare   til åpningsseremonien med profesjonelle slagverkere, som senere utvikles og   utvides sammen med kulturskoleelever. Dette endelige verket fremføres under   festivalen og i september 2017. 2) «Flashmob» med 100 klarinettister fra hele   Østlandet.

kr 20 000

Forzato

Historisk spel/forestilling   med fokus på byens grunnleggelse og

forflyttingen fra Sarpsborg.   Spelet er tenkt gjennomføres 12. august 2017 på Isegran. Intensjonsavtaler er   i ferd med å inngås med komponist, regissør og forfatter, hhv Anniken   Paulsen, Brit Lossius og Erling Pedersen (Larvik). Andre involverte er Unni   Mathiesen, Egil Syversen og Ann Jorid Pedersen.

 

kr 50 000

Fredrikstad Janitsjarskole

Regionkorps Øst (RØST) søker   om midler til å gjennomføre konsert 17. september i Østre Fredrikstad kirke,   som del av Frederikfesten 2017.

kr 10.000

Fredrikstad kirkelige   fellesråd

8 tiltak i forbindelse med   Reformasjonsjubileet. 1) Salmer i 450 under Kulturnatt, der barna inkluderes.   2) Et langbord i verden, der mangfoldet i byen synliggjøres gjennom mat. 3)   Jazzgudstjeneste under Frederikfesten 2017. 4) Forestillingen «Arctanders   gjestebud» som lar Borge være et møtested for mange lag i historien.5)   Forestillingen «Til Frederik» som tar oss 450 år tilbake og kombinerer   reformasjon, byjubileum og vår tid. 6) Historisk vandring, der kirkebygg og   gravplasser erkonkrete manifestasjoner av tro og håp hos mennesker før oss.   Mangfoldet i byen avgudshus inviterer også til å besøke hverandre og gå i   dialog. 7) «Luthers teser og en dør», med skolen som arena forgjennomføring.   Mål: formidle historie og utfordre til bevisstgjøring ved å laungdom lage   sine egne teser 8) Prosjektet «Hammer’n og kjerka» er forankra i   lokalsamfunnet Torsnes, men løfter tema som gjelder hele   Fredrikstadistriktet; spenningen mellom arbeiderbevegelse og kirke.

kr 40 000

Fredrikstad museum

Ny byhistorisk utstilling i   2017

kr 30 000

FredrikstadUngane

Søker om manus og musikk til   ny forestilling som skal spilles på Båthusteateret jan/feb 2017. Stykket er   skrevet for anledningen av Alexander Hermansen og omhandler en reise i tid.

kr 20 000

Gamlebyen festivaldrift AS

Jubileumskonsert 9. september   2017 med en større artist og flere mindre lokale aktører på Tollbodplassen.

kr 40 000

Gamlebyen modelljernbansenter

Fullføring av modell over   Gamlebyen

kr 25 000

Gamlebyopplevelser AS

Jubileumsoppsetning av   forestillingen "Byoperetten - det hendte i den Gamle by"

kr 50 000

Holmen Pensjonistforening

Holmen pensjonistforening   ønsker å legge til rette for et jubileumsarrangement for eldre (både   medlemmer og andre) med taler, bespisning og underholdning.

kr 5 000

Hydrogenfabrikken AS

I lys av 450 års jubileet   ønsker Hydrogenfabrikken å arrangere en stor retrospektiv utstilling med   kursog workshops for å kunne sette fokus på Fredrikstads store og   "tildels glemte" kunstnerHerman Hebler. Perioden for utstillingen   vil være fra: 18.11.2017 tom 3.desember. 2017

kr 50 000

Kong Frederik 4.   Tambourafdeling af 1704

Historisk spill "Kongen   Kommer" 27. mai 2017

kr 30 000

Merete Løkkeberg Meyer

Nyttårskonsert 8.januar i   bibliotekets aula sammen med blant annet Trond Gudevold, musikere fra Oslo   Filharmoniske orkester.

Kr 10 000

Norske Tweed-Syklisters   Forening

«Tweed Run Fredrikstad»   i2017. Sykkelarrangementet planlegges gjennomført i løpet første helg i   september.

Kr 50 000

Storycamp

Foreningen Storycamp   inviterer ungdom med ikke-vestlig bakgrunn bosatt på Lisleby tilprosjektet   «Min mamma».

Kr 30 000

Studium Actoris

«Bygg-din-by - Scenekunst,   innovasjon og byutvikling». Verktøykassen produseres i 2016, mens det vil   være fremvisning/forestilling 5.-25. juni 2017

kr 30 000

Ungt Entreprenørskap

Utvikling/tilpasning/gjennomføring   av Ungt Entreprenørskaps programmer i grunnskolen. Prosjektet fremmer   entreprenørskap og kreativitet gjennom å bli bedre kjent med sin lokale   historie. De ønsker spesielt å legge fokus på å tilpasse to av sine   programmer til Fredrikstad 450-års jubileum. «Vårt lokalsamfunn» for 4-5   trinn på barneskolen og programmet «Innovasjonscamp» for 8-9-10 trinn på   ungdomsskolen.

Kr 30 000

Vanntroa AS

Formidle byens 450 års   historie på 450 minutter, fordelt på 4 foredragskvelder. Første gang6/9,   deretter hver onsdag i september 2017.

Kr 15 000

Søknadsfrist 1. februar 2017

Behandlet i byjubileumskomiteen 3. mars 2017

 

SØKER

PROSJEKT

VEDTAK

Ann Jorid Pedersen

Historisk-maritim filmfest på Najaden med visning av   dokumentarfilmer og foredrag 12.08.2017

 kr 10 000,00

Borg   Bispedømme

Vise   Egil Hovlands bredde som komponist og verdensborger på hydrogenfabrikken   22.10.17 med multikunstneren Ole Hamre.

 kr 15 000,00

Borg Bispedømme

Grenseløs og berikende middag i historiske bispegården for   folket. Biskopen vil i samarbeid med Fredrikstad internasjonale skole FRIS   arrangere en middag   med mangfold og inkludering som tema.

 kr 10 000,00

Borg domkor

Borg domkor fremfører Sergej Rakhmaninovs korverk   "Vesper" under Månefestivalen i   Gamlebyen. Konserten avholdes i Østre Fredrikstad kirke.

 kr 8 000,00

Borgedagene 2017

Egen utstilling som del av de tradisjonelle Borgedagene (15.-17.   juni). Utstillingen skal ha foto, gjenstander og informasjon om Sellebakk   rundt år 1900, og teaterforestilling.

 

 

 

 

 

 

 

kr  5 000,00

Eva-Lotta   Sandberg, bitsandpeace

 

 

Byens   julekalender - En julekalender med "lukeåpning" hver dag kl. 18.00   på Stortorvet. Søkeren ønsker å bygge en kube, pyntet som en gigantisk pakke,   med dører som kan slåes opp. Hver dag får byens innbyggere en opplevelse av   kulturell og kreativ art. 

 kr 40 000,00

 

 

Farmann frisør

Bok om frisørfaget gjennom tidene med oversikt over arbeidet i   frisørfaget i byen

 kr 20 000,00

Forzato

Historisk spel -1567 - Byen brenner - kongens avgjørelse   09.09.17

 kr 40 000,00

Fredrikstad Filatelistforening

Regional frimerkeutstilling 16.06.2017 på Blå Grotte for å   promotere Fredrikstad og stille ut nye frimerker

 kr 15 000,00

Fredrikstad historielag

Utdeling av tidsskriftet "Ferjeporten" gratis til   deltakere under marsjen 9. september

 kr  3 000,00

Fredrikstad kirkelige fellesråd

Reformasjonsjubileet og byjubileet.   1) Salmer i 450: et bidrag til kulturnatta der barna får slå an tonen først.   2) Et langbord i verden:   ønsker å synliggjøre mangfoldet i byen gjennom mat.   3) Jazzgudstjenesten er en gave fra bredden av kirkesamfunn i Fredrikstad   under festuka.   4) «Arctanders gjestebud» lar Borge være et møtested for mange lag i   historien.   5) «Hammer’n og kjerka» løfter fram en side ved   lokal kultur som har preget hele Fredrikstadistriktet, nemlig spenningen   mellom   arbeiderbevegelse og kirke.

 

 kr 50 000,00

Fredrikstad   Musikkråd

Marathonkonsert   torsdag 14. september og fredag 15. september.

 kr 10 000,00

Fredrikstadskribentene

Produksjon   av boken "Fredrikstad forteller" der flere lokale forfattere,   skribenter, malere og illustratører bidrar til en bok som på en annerledes   måte skal vise til byens historie, gjennom historiefortelling.

Kr 40 00,00

Gamlebyen festivaldrift AS

Jubileumsprosjekt under Månefestivalens sideprogram "Green   side of the moon". Prosjektet skal ha fremtidsperspektiv, miljø og   bærekrafig fokus med fokus på Fredrikstad 500 år.

kr 30 000,00

 

 

 

 

 

 

Gamlebyopplevelser as

 

Byoperetten "Det hendte i den Gamle by"

 

 

kr 30 000,00 

Hans Nielsen Hauge videregående skole AS

Teknologiskole for barn (9.-11 år) etter skoletid med   3D-printing, littleBits, 3Dpenner,   Strawbees, lager raketter og vindmøller.

 kr 10 000,00

International Creativity Workshop AS

De polske filmdager i Fredrikstad 2017 14-30 oktober 2017 med   verksteder som tar for seg historie, kultur og natur, møte mellom norske og   polske artister og fagpersoner i bransjen, åpningskonsert, filmvisninger og   utstilling

 kr 15 000,00

Jørn Enger

Bok   om teaterbyen Fredrikstad

 kr 40 000,00

Karivold Film

Dokumentarfilm med byens historie som utgangspunkt, som   forteller historien gjennom ulike karakteristiske personligheter i fra byen.

 kr 50 000,00

Klassiske Toner

Klassiske konserter med barn og ungdom under årets   Mozartfestival (22.-23. april)

 kr 8 000,00

Kong Fredrik 4. Tambourafdeling af 1704

Større satsning på det tradisjonelle historiske spillet   "Kongen Kommer" 27.05.17

 kr 20 000,00

KorLUREN

MØTEPLASS   2017 - interkulturelt evenement 9. september 2o17

 kr 40 000,00

Mannskoret Skiold

Jubileumskonsert Fredrikstad Bibliotek 6. april 2017

 kr 5 000,00

Per Magnus Barlaug/Corentin Leven

Teaterforestilling   om Bendik Riis under Fredrikstads 450 års jubileum på Blå Grotte i september   2017.

 kr 28 000,00

Risikoret

Arrangering og fremføring av sanger fra byoperetten til bruk   gjennom 2017.

 kr 10 000,00

Rune Østhagen

Dokumentere og formidle Fredrikstads musikkhistorie i ved å lage   en oversikt over alle band og medlemmer i Fredrikstad fra 1980 til 2017.

 kr 40 000,00

Sellebakk lokalsamfunnsutvalg

Arrangere gammeldags torghandel med historiske innslag fra årene   rundt 1900 som bidrag til den historiske marsjen 9. september

 kr 15 000,00

Skjeiv Ungdom Østfold 

Fargerik   dag i Fredrikstad - fokus på mangfold i byen. Dette skal være en positiv dag   for alle, og man skal kunne delta på noe denne dagen uansett   seksuell legning, etnisk bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsnivå.

 kr 35 000,00

 

 

Stiftelsen   Amathea

Multicultura   Fredrikstad 2017 - i samarbeid med Barnas verdensdager 19.-20. mai.   Forestilling på scene og servering av mat fra alle verdens hjørner.

 kr 35 000,00

Strikkefestivalen

Strikkefestival 22.-24. september 2017 med mål om å øke   forståelse og interesse for flere slags håndverk, særlig for barn og unge

 kr 20 000,00

Torp idrætsforening

Norgesmesterskap sandbryting for senior, U18 og aldersbestemt   begge kjønn 01.07.17

 Kr 20 000    

Vanntroa AS

Konsert med Kongelige norske marines musikkorps m/solister i   Østre Fredrikstad kirke 10.09.17

 kr 20 000,00

Vokalensemblet Koda

Alle tiders kvinner 8. mars. Forestillingen vil være en   historisk reise der vi henter fram kvinneskikkelser fra Fredrikstads historie   gjennom 450 år.

 kr 10 000,00

Østfold botaniske forening

Faglig foredrag med korsang som ramme i samarbeid med Tomb   kammerkor.

 kr 10 000,00

 

Søknadsfrist 1. mai

Behandlet i byjubileumskomiteen 30. mai 2017

  

 

Søker

Prosjekt

 Vedtak

A!Choir

Komposisjon   av en Fredrikstad-medley som vil bli brukt under musikkrådets maratonkonsert   i Bibliotekets aula 14.- 15. september og egen jubileumskonsert på Magenta   21. oktober

 kr 5000,00

Andrea   Rønsen og Unni Anita Skauen

Illustrert   barnebok "Natta, Fredrikstad"

 kr 20 000,00

AOF   Østfold Daghøyskolen

Trykk   av postkort- og bildeserien #MittFredrikstad

 kr 8 000,00

Barnas   Malekunstsenter

Visuelt   kunstprosjekt for godt voksne og pensjonister i forbindelse med byjubileet   med tittel "Ut i min hage".

 kr 15 000,00

Bibbi   Børresen

Kunstprosjekt   som visualiserer Fredrikstad betydning i det globale arbeidet med å ivareta   korallrev

 kr 10 000,00

Christine   Møklegaard

Fremføring   av verket "Hryn" av Karsten Brustad, for to fløytelærere og to   amatørgrupper i bibliotekets aula 25. mai (åpning av Kammerfest i Østfold) og   under Kulturnatt Fredrikstad 15. september

 kr  8 000,00

Dansekunst   i Østfold

MEAN   MOTION RESONANCE, gratis utendørs forestilling 15. september med kunst og   teknologi som utføres av dansere, musikere og kunstner

 kr 35 000,00

Elva   Forlag

Bokutgivelse   "Fra Fredrikstad til Gamlebyen".

 kr 18 000,00

Filip   Michalik

Produksjon   av minneplate for å markere byens jubileum ved smed i Gamlebyen.

 kr  9 000,00

Fredrikstad   Pensjonistakademi

Underholdning   til Fredrikstad Pensjonistakademis jubileumstreff 24. august

 kr 5 000,00

Fredrikstad   Schackselskap

Sjakkturnering   i Lisleby samfunnshus 16.09.17 med mål om å skal trekke folk til Fredrikstad.  

 kr 5 000,00

Fredrikstad   skiklubb

Stolpejakt   - aktivitetsløype i Fredrikstad

 kr 40 000,00

Knut   Møller Jensen

Rengjøring   og fotografering av eldre gravstenene på Glemmen kirkegård.

 kr 10 000,00

Laterna   Magica, Paul Roestad

Film   om Fredrikstads historie og utvikling de siste 100 år

 kr 44 000,00

Marked   Anno 1700

Historisk   marked fra 1700 tallet avholdes i Gamlebyen (Tøihussalen) 09. september 2017

 kr 20 000,00

Minemagasinet   AS

Gjeninnføre   Dragefestival på Isegran 05.08.17 med dragebygging, underholdning og   konkurranser.

 kr 35 000,00

Ord   i Grenseland

Historiske   seminarer, debatter og foredrag under Ord i Grenseland 2017

 kr 30 000,00

Playground   Productions

PUNKT:   Etablering av program/aktiviteter der teater og kultur brukes til   integrering.

 kr 24 000,00

Polska   Spoeczna Szkoa Sobotnia i Fredrikstad

Presentasjon   av polsk kultur, dans og mat 10.09.17

 kr 5 000,00

Sceneteppe   AS

Felles   prosjekt for alle barneteaterne under Kulturnatt 2017 med innslag i   Lykkebergparken

 kr 7 000,00

Østfold   flerkulturell ungdomsorganisasjon

Konferanse   og arrangement som viser Fredrikstad og Somalia side om side.

 kr 7 500,00

Østfoldmuseene   - Fredrikstad museum

Gratis   kulturtilbud/byvandring 15. september med fokus på forstadens historie og   betydning-

 kr 12 000,00