Tilskuddsordningen Jubileumstilskudd har gitt støtte til mer enn 100 prosjekter opp mot feiringen av Fredrikstad 450 år.

Jubileumskomiteen har totalt fordelt 3 455 000  kroner. Alle midlene i ordningen er nå fordelt.

Jubileumstilskuddet ble etablert for å skape aktivitet og engasjement rundt byjubileet. Ordningen var åpen for alle til å søke som hadde en idé til et prosjekt, aktivitet eller arrangement som kan knyttes til Fredrikstad 450 år.

I utdelingen av tilskuddene ble byjubileets visjon Grenseløst og berikende, og Fredrikstad 450 år sine kjerneverdier inkluderende, engasjert og fremtidsrettet, vektlagt.

Se oversikt over alle som har mottatt støtte.