Fredriksstad blad starter 1. april 2016 med sin egen jubileumssatsning "450 folk i Fredrikstad". I dette prosjektet skal 450 mennesker i Fredrikstad intervjues og fotograferes. Intervjuene skal publiseres hver dag i avisen fra og med 1. april 2016, samt på prosjektets egen nettside www.450folkifredrikstad.no. Alle intervjuene skal samles i en egen bokproduksjon som utgis i september 2017. Sjefsredaktør René Svendsen omtaler prosjektet som ambisiøst, folkelig, nært og Fredriksstads gave til byen i anledning byjubileet. 

 

Prosjektet er inspirert av portrettserien "Humans of New York", og har mottatt støtte fra byjubileets tilskuddsordning.