Hovedmarkeringen til byjublieet Fredrikstad 450 år legges til september 2017, med Frederikfesten 7.-17. september. Det vil likevel være flere arrangement, prosjekter, tiltak og aktiviteter som skjer gjennom hele jubileumsåret. Alt er i regi av og i samarbeid med flere ulike kulturaktører, lag og foreninger, institusjoner, privatpersoner og bedrifter i tillegg til virksomheter i Fredrikstad kommune. Se informasjon til høyre for informasjon om ulike jubileumsprosjekter.


Siden er under utvikling og etter hvert som prosjektene har oppstart og utvikler seg vil de legges til i menyen til høyre.


Se for øvrig jubileumskalenderen for øvrige arrangement og aktiviteter.