Byjubileets komite består av 17 representanter, og ledes av ordfører.

Representanter er:

Jon-Ivar Nygård (ordfører i Fredrikstad kommune)

Atle Ottesen (Kultur- og miljøutvalget)

Anne Marte Frestad Andersen (Kultur- og miljøutvalget)

Ole-Henrik Holøs Pettersen (Rådmannens representant)

Inger-Christin Torp (Østfold fylkeskommune)

Fredrik Ellefsen (Gamlebyutvalget)

Kristian Kristiansen (Fredrikstad Næringsforening)

Maya Nielsen (Visit Fredrikstad & Hvaler)

Sigmund Vister (Sarpsborg 1016 – 2016)

Elzbieta Hagen (Rådet for mangfold og integrering)

Arne Hunn (Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne)

Morten Langvik (Fredrikstad musikkråd)

Svein Femtehjell (Fredrikstad idrettsråd)

Maria Røn (Studentrådet)

Bjørg Brynildsen (Eldrerådet i Fredrikstad)

Asbjørn Paulsen (Kirkelige Fellesråd i Fredrikstad)

Niklas Kristiansen (Fredrikstad ungdomsråd)

 

Utkast til rapport for Fredrikstad 450 år

Utkast til rapport.pdf