Om Kulturnatt Fredrikstad

Kulturnatt Fredrikstad skal vise frem bredden og det mangfoldet av kulturtilbud og opplevelser som finnes i den fine byen vår, alt innenfor rammene av en høstkveld, der kulturaktørene selv definerer innholdet.

Kulturnatt 2017 en del av Frederikfesten som er hovedfeiringen av byens 450-årsjubileuem 7. - 17. september. Se fullt program for den 11 dagers lange feiringen her: Frederikfesten 2017

Kulturnatt Fredrikstad ble arrangert for første gang i 2015, som del av opptrappingen til byjubileet Fredrikstad 450 år. Kulturnatt Fredrikstad 2015 vant prisen i kategorien «Årets utmerkelse» under Frederikprisen i januar i fjor. Prisen ble delt ut av Torvbyen.

Alle byens kulturinstitusjoner er invitert til å delta, være seg offentlige eller private, foreninger og andre aktører. Arrangementet er et samarbeid mellom aktører i byen; kulturaktører, institusjoner, arenaer og organisasjoner i Fredrikstad.

Minner fra Kulturnatt Fredrikstad 2016