© Fredrikstad 450 år - Foto: Trine Sirnes

 

Fredag 14. september fylles Fredrikstad på nytt med et mylder av kulturopplevelser spredt over hele byen. Helt gratis.

Kulturnatt Fredrikstad skal vise frem bredden og mangfoldet av kulturtilbud og opplevelser som finnes i byen vår, alt innenfor rammene av en høstkveld, der kulturaktørene selv definerer innholdet.

Voksne, barn og unge kan vandre gjennom byen fra opplevelse til opplevelse. Alt er gratis. I 2017 kunne man gå fra stor teaterpiknik i Lykkebergparken med alle byens barneteatre, til konsert med Ekko utenfor Blå Grotte, til swing i gågata. Ungdom hadde en helt egen scene på Flesketorvet. På Værste-området kunne man oppleve verdenskjente Cirkus Cirkör og i Glemmen kirke var det 450 minutter med salmer.

Alle byens kulturinstitusjoner er invitert til å delta, være seg offentlige eller private, foreninger og andre aktører. Arrangementet er et samarbeid mellom aktører i byen; kulturaktører, institusjoner, arenaer og organisasjoner i Fredrikstad.

Kulturnatt Fredrikstad ble arrangert for første gang i 2015, som del av opptrappingen til byjubileet Fredrikstad 450 år. Opptrappingen fortsatte med Kulturnatt Fredrikstad 2016, og i jubileumsåret 2017, var Kulturnatt en del av hovedfeiringen. Det er nå besluttet at Kulturnatt Fredrikstad skal videreføres. Det er Kulturetaten i kommunen som har ansvar for å koordinere arrangementet.