«Flåtens soldater» -  byens egen marsj fra Det hendte i Den gamle By

«Flåtens soldater» er en av de mest fengende sangene i operetten Det hendte i Den gamle By. Det er en marsj og fremføres i flere scener. Denne klassikeren er breddfull av kraft, energi og optimisme. Ja, selv innbarka pasifister kan risikere å bli i godt humør av å høre denne taktfaste hyllesten til de barske guttane i 4de Kong Frederiks hær – «Nordsjø’n pirater» som klatrer i rigg og rær.

I mange, mange år har det vært et stort mysterium for meg hvorfor ikke ett – eller helst mange – av byens korps dundrer gjennom gatene på selveste 17. mai til tonene fra Fredrikstads egen marsj. Dette er jo en del av byens musikalske kulturskatt, og det er en fantastisk feiende marsj som fortjener å komme fram fra dvalen og bli brukt ofte.

(Erik Madsens opprinnelige håndskrevne noter til "Flåtens soldater" i 1932)

Liksom hele byoperetten har også denne svært iørefallende sangen eller marsjen sin egen historie. Erik Madsen komponerte en rekke sanger til byoperettens uroppførelse på Phønix i 1932 – til tekst av Chr. B. Apenes og Sissi Apenes, blant dem «Flåtens soldater». I den nye boka I natt, i natt forteller jeg om hvordan Gamlebyens kommandant Jens Meinich startet en offensiv for å gjøre festningsbyen mer kjent, og hvordan dette inspirerte Christian B. til å lage en operette fra Gamlebyen på Tordenskiolds tid. Inntektene fra premieren på Phønix i april 1932 gikk da også til heving av «Stenbocken», Tordenskiolds «prise» eller bytte ute i Glomma et drøyt halvår senere.

Båndene mellom Apenes, Madsen og Meinich var åpenbart tette. For i 1933, året etter premieren, ble det laget en slags «avlegger» av «Flåtens soldater». Den ble til «Østfold regiments marsj». Musikken var den samme, men teksten var lett omskrevet. Det ble laget et nytt arrangement for korps og gitt ut et notehefte med noe kortere tekst enn den opprinnelige.  På noteheftets første side ble det gjort oppmerksom på at marsjen var tilegnet oberst Jens Meinich – kommandant i Gamlebyen fra 1930 til 1937, og sjef for Østfold Infanteriregiment nr. 1 (IR 1).

(Forsiden til noteheftet med "Østfold regiments marsj" fra 1933. Kilde: Dag Strømsæther)

Dermed levde denne marsjen videre i to varianter: Versjon 1 var «Flåtens soldater», fremført i sin opprinnelige form i alle de senere oppsetningene av byoperetten i Oslo og Fredrikstad– og som tekstmessig altså er knyttet til Tordenskiolds tid under Den store nordiske krig. Versjon 2 var «Østfold Regiments marsj», med et annet arrangement og med lett omskrevet tekst, som tar farvel med 1700-tallet og lander i 1930-årene som en hyllest til Østfold regiment nr. 1.

Det er artig å sammenligne de to tekstene:

Original tekst til «Flåtens soldater» av Christian B. Apenes, 1932

Hvem er det, hvem er det?  Som med krutt og med jern.
Hvem er det, hvem er det? Er vårt fedrelands vern?

Flåtens soldater, 4de Kong Frederiks hær.
Nordsjø’ns pirater, klatrer i rigg og rær.
Står på fregattens dekk, fri og freidig, frisk og kjekk.
Volder Kongens arge fiender frykt og skrekk.

Flåtens soldater, 4de Kong Frederiks hær.
Friske krabater, barket av vind og vær.
Nordhavets raske gutt, liker seg godt bak jern og krutt.
Flagget på masten hilser ham med salutt.

Hører du, hører du, hør alarmen de slår.
Hvem er det, hvem er der, som til fanene går?

Flåtens soldater osv.

 

Tekst til «Østfold regiments marsj» av Christian B. Apenes, 1933

(Åpning med kjenningssignal for Østfold regiment nr. 1)

Hører du, hører du, hør, signalet er kjent.
Hvad er der? Hvad er det? Det er vårt regiment.

Østfolds soldater. Gutter i Kongens klær
Friske krabater, hærdet av vind og vær.
Freidig vi går med sang, fremover sletta dagen lang.
Her hvor våre fedre også gikk en gang.

Østfolds soldater, gutter fra I.R. en.
Husk kamerater, Marstrand og Fredriksten.
Chef eller ny rekrutt, fremad for Norge Østfold-gut!
Vår fane for fronten hilser vi med salutt.

 

Når jeg nå både i foredrag og i Fredriksstad Blad har oppfordret byens musikkorps til å spille denne flotte marsjen, må jeg jo ile til med å understreke at Kong Frederik IVs Tambouravdeling af 1704 har en enkel fløyteversjon på sitt repertoar. Og heldigvis skal Kongelige Norske Marines Musikkkorps spille «Østfold regiments marsj» med full besetning under konserten i kirken i Gamlebyen søndag 10. september.

(Bjørnar Spydevold og Hege Holmquist med soldater fremfører "Flåtens soldater" på Tøihusplassen i 2006. Fra boka I natt, i natt. Foto: Jent Inge Olsen, Fredrikstad Blad)

For øvrig er «Flåtens soldater» å finne på følgende steder:

YouTube: Kort utdrag (ett eneste refreng) med Bjørnar Spydevold og Hege Holmquist fra oppsetningen på Tøihusplassen i 2006.

«Syng med vårs!»-CD-ene: Full versjon med Bjørnar Spydevold og Hege Holmquist fra 2006.

«Fra arkivet»-CD: «Flåtens soldater» i flott versjon med Kringkastingsorkesteret under ledelse av Karsten Andersen (fra Fredrikstad) i NRKs Store Studio, i radioprogrammet «På Det Glade Hjørne» med Kjell Thue (1967).

«Fra arkivet»-CD: Olav Eriksen med flere fra oppsetningen på «Garnisontheatret» i Gamlebyen i 1967.

«Fra arkivet»-CD-en er for øvrig nå vanskelig å oppdrive, og rest-lageret er bare på noen ytterst få eksemplarer.

 

Dette var historien om «Flåtens soldater». Og jeg gjentar oppfordringen til korpsene i Fredrikstad – gjerne med hjelp fra byens kulturavdeling og andre:

Få denne marsjen i kraftfull versjon ut i Fredrikstads gater ved store anledninger, gjerne til 17. mai 2018!

Jørn Enger