Fredrikstad 450 år har brukernavn Fstad450

Snapchat er en mobilapplikasjon der en kan dele bilder og video.

Følg Fstad450 for spennende historier og nyheter i jubileumsåret.