Min side Meld fra
Kontakt oss

Brochs gate, Farmanns gate - sykkelfelt, vann og avløp

Krysset Evjekaia / Farmanns gate
Etappe 2 starter ved krysset Evjekaia / Farmanns gate

Dette skal vi gjøre

Fredrikstad kommune er i gang med et større prosjekt i sentrum med oppgradering av vann- og avløpsnettet, gater og sykkelfelt i sentrum. Det blir også ny gatebelysning i LED og det legges trekkerør og kabler for kabeletater.

Etappe 1 - vann og avløp

Brochs gate mellom Daniel Leegaards gate og Apenes gate/fv. 109 og Daniel Leegaards gate mellom Brochs gate og Bryggeriveien: Se kartutsnitt her.

Status

Apenes gate og Brochs gate er åpen for trafikk igjen etter at vann- og avløpsarbeidene er ferdig i dette området. Asfaltering av fortau og ferdigstillelse av rundkjøring på fylkesveg 109 blir utført i august.

Gangveien langs Brochs gate mellom Apenes gate og rundt hjørnet til Elias Kræmmers gate blir stengt til ca. midten av september. Årsaken er at det skal legges nye vann- og avløpsledninger. Arbeidene vil ta noe lenger tid enn først planlagt på grunn av mer fjellsprengning enn antatt. Vi skal også bygge ny trapp. Se kartutsnitt her. 

Parkeringsplassen ved Torvbyen er åpen for parkering igjen.  

Gangvei Brochs gate mellom Apenes gate og Elias Kræmmers gate
Gangvei Brochs gate mellom Apenes gate og Elias Kræmmers gate

Etappe 2 - sykkelfelt, vann og avløp

  • Sykkelfelt langs Farmanns gate og Brochs gate mellom Evjekaia og Gunnar Nilsens gate.
  • Vann- og avløpsledninger i Brochs gate mellom Underhaugsgata/Stortorvet og Gunnar Nilsens gate.
  • Nye sluk.
  • Ny gatebelysning i LED og nye trær.
  • Trekkerør og kabler for kabeletater.
  • Se kartutsnitt her.

Framdrift

Arbeidene på denne strekningen startet i slutten av august og er planlagt ferdig sommeren 2024. Vi må ta forbehold om endringer i framdriften. 

Endret kjøremønster

Det vil bli enveiskjørt trafikk ut av sentrum fra Gunnar Nilsens gate til Evjekaia og enveiskjørt trafikk i Storgata fra Farmanns gate og gjennom sentrum i anleggsperioden. Se kartutsnitt her.

Omkjøring for buss fra 14. august

Alle busser som har innkjøring til sentrum via Mosseveien, Farmanns gate og Brochs gate får omkjøring via Onsøyveien, Knipleveien og Glemmengata i anleggsperioden.

Bussholdeplasser som ikke blir betjent inn til sentrum fra 14. august:
Fjeldberg, NTP, Stene R, Farmanns gate.

Buss VY6, Oslo – Skjærhalden: Bussholdeplass i sentrum er flyttet til Hollendergata.

Krysset Stortorvet / Underhaugsgata / Brochs gate
Det skal etableres sykkelfelt og nye vann- og avløpsledninger mellom Stortorvet/Underhagusgata og Gunnar Nilsens gate

Etappe 3 - vann og avløp

Brochs gate mellom Gunnar Nilsens gate og Daniel Leegaards gate:
Arbeidene har planlagt oppstart ved årsskiftet 2023/2024.

Oppgradering av gater og sykkelfelt

Arbeidene med sykkelfelt i Farmanns gate og Brochs gate mellom Evjekaia og Gunnar Nilsens gate er i gang. 

Gunnar Nilsens gate mellom Brochs gate og Damstredet og Damstredet mellom Gunnar Nilsens gate og Daniel Leegaards gate skal også oppgraderes og det skal etableres sykkelfelt. Oppstart og løsninger for arbeidene her avhenger av en ny gatebruksplan for sentrum som er under planlegging. Målet med planen er et sentrum der flere går, sykler eller tar bussen – og færre kjører bil.

Kartutsnitt med planlagte traseèr for vann og avløp (VA) og gater/sykkelfelt (pdf)

Hele prosjektet er planlagt ferdig høsten 2024. Vi må ta forbehold om endringer i framdriften. 

Ulemper

  • Gatene blir stengt der arbeidene pågår. Omkjøring blir skiltet. 
  • Anleggstrafikk, støy og rystelser fra anleggsmaskiner. 
  • Det vil bli midlertidig vannforsyning der vi stenger hovedvannledningen.
  • Korte perioder med stengt vann, variasjoner i vanntrykket og misfarget vann kan forekomme. Hvis vannet er misfarget anbefaler vi å åpne kraner, la kaldt vann renne til det er klart og rense siler på tappestedene.

Vi beklager ulempene arbeidene medfører for berørte.

Oppgradering av vann- og avløpsnettet

De gamle kommunale vann- og avløpsledningene er i dårlig forfatning og skal skiftes ut. Avløpsledningene er bygd som fellessystem. Det betyr at overvannet blir transportert i samme ledning som spillvannet til renseanlegget på Øra. Dette er unødvendig og kostbart. Vi bytter derfor ut avløpsledningene med to separate ledninger, en for spillvann og en for overvann (separatsystem). Spillvannet blir transportert til FREVAR for rensing, mens overvannet blir ført til nærmeste bekk, elv eller sjø. Slik unngår vi unødvendig pumping og rensing av rent overvann.

Begrepsforklaringer

Spillvann
Alt vann som kommer innenfra huset (bad, toalett, kjøkken, vaskerom).

Overvann
Regn, vann fra tak, snø som smelter, overflatevann, utvendig drenering.

Stikkledninger
Private vann- og avløpsledninger fra bolig/eiendom til og med
tilknytningspunkt på kommunal ledning.

Kontaktpersoner

Prosjektledelse
Fredrikstad kommune – Prosjektutvikling

Thor Stian Olsen, prosjektleder
tlf. 995 29 475
e-post: throls@fredrikstad.kommune.no

Malte Hinsch, teamleder anlegg
tlf. 915 59 382
e-post: malhin@fredrikstad.kommune.no

Byggeledelse
COWI
Magnus Holmskau, byggeleder
tlf. 950 84 833
e-post: mph@cowi.no

Entreprenør
Leif Grimsrud AS
Bjørn Ivar Bekkevold, anleggsleder
tlf. 928 12 209
e-post: bekkevold@leifgrimsrud.no

Sist oppdatert: 31. august 2023