Min side Meld fra
Kontakt oss

Brochs gate, Daniel Leegaards gate - vann og avløp

Krysset Brochs gate - Daniel Leegaards gate
Krysset Brochs gate - Daniel Leegaards gate

Dette skal vi gjøre

Fredrikstad kommune skal legge nye vann- og avløpsledninger i Brochs gate og Daniel Leegards gate ved Torvbyen. Dette er første etappe i et større prosjekt med oppgradering av vann- og avløpsnettet, gater og sykkelfelt i sentrum. Det blir også ny gatebelysning i LED og det legges trekkerør og kabler for kabeletater. 

Framdrift

Etappe 1 - vann og avløp

Brochs gate mellom Daniel Leegaards gate og Apenes gate/fv. 109 og Daniel Leegaards gate mellom Brochs gate og Bryggeriveien: Se kartutsnitt her.
Arbeidene skal ifølge planen være ferdig i begynnelsen av juli 2023. 

Status
Apenes gate og Brochs gate mellom Daniel Leegaards gate og Apenes gate/fylkesveg 109 er stengt for gjennomkjøring.

Tirsdag 21. mars stenges krysset Brochs gate/Daniel Leegaards gate ved Torvbyen. Apenes gate åpnes for toveis trafikk for busser. For øvrige kjøretøy blir det som vanlig enveis trafikk i retning fra Bryggeriveien mot rundkjøringen ved fylkesveg 109. Trafikkdirigenter blir engasjert for å veilede bilistene i første fase av trafikkomleggingen. Begge parkeringshusene i Torvbyen er fortsatt åpen. Inn- og utkjøring til og fra Cityterminalen p-hus i Torvbyen blir nå fra Gunnar Nilsens gate, mens det andre p-huset fortsatt har inn- og utkjøring fra Damstredet.

Spuntarbeidene i Brochs gate er i denne omgang ferdig. Vi fortsetter nå med å kalkstabilisere grunnen. Deretter blir det graving og etablering av nye vann- og avløpsledninger i Brochs gate mellom Daniel Leegaards gate og Apenes gate/fylkesveg 109.

Arbeidene vil hovedsakelig pågå innenfor normal arbeidstid fra kl. 07.00-19.00.

Apenes gate
Apenes gate mot rundkjøringen ved fylkesveg 109

Etappe 2 - vann og avløp

Brochs gate mellom Stortorvet og Gunnar Nilsens gate:
Arbeidene har planlagt oppstart i august 2023.

Etappe 3 - vann og avløp

Brochs gate mellom Gunnar Nilsens gate og Daniel Leegaards gate:
Arbeidene har planlagt oppstart ved årsskiftet 2023/2024.

Oppgradering av gater og sykkelfelt

Farmanns gate mellom Evjekaia og Stortorvet, Brochs gate mellom Farmanns gate og Gunnar Nilsens gate, Gunnar Nilsens gate mellom Brochs gate og Damstredet og Damstredet mellom Gunnar Nilsens gate og Daniel Leegaards gate skal oppgraderes og det skal etableres sykkelfelt. Oppstart og løsninger for disse arbeidene avhenger av en ny gatebruksplan for sentrum som er under planlegging. Målet med planen er et sentrum der flere går, sykler eller tar bussen – og færre kjører bil.

Kartutsnitt med planlagte traseèr for vann og avløp (VA) og gater/sykkelfelt (pdf)

Hele prosjektet er planlagt ferdig høsten 2024. Vi må ta forbehold om endringer i framdriften. 

Ulemper

  • Gatene blir stengt der arbeidene pågår. Omkjøring blir skiltet. 
  • Anleggstrafikk, støy og rystelser fra anleggsmaskiner. 
  • Parkeringsplassen ved Daniel Leegaards gate/Damstredet/fv. 109 blir stengt og skal disponeres av busselskapene til venteplass/oppstillingsplass. Plattform 10 for buss flyttes hit.
  • Det vil bli midlertidig vannforsyning der vi stenger hovedvannledningen.
  • Korte perioder med stengt vann, variasjoner i vanntrykket og misfarget vann kan forekomme. Hvis vannet er misfarget anbefaler vi å åpne kraner, la kaldt vann renne til det er klart og rense siler på tappestedene.

Vi beklager ulempene arbeidene medfører for berørte.

Oppgradering av vann- og avløpsnettet

De gamle kommunale vann- og avløpsledningene er i dårlig forfatning og skal skiftes ut. Avløpsledningene er bygd som fellessystem. Det betyr at overvannet blir transportert i samme ledning som spillvannet til renseanlegget på Øra. Dette er unødvendig og kostbart. Vi bytter derfor ut avløpsledningene med to separate ledninger, en for spillvann og en for overvann (separatsystem). Spillvannet blir transportert til FREVAR for rensing, mens overvannet blir ført til nærmeste bekk, elv eller sjø. Slik unngår vi unødvendig pumping og rensing av rent overvann.

Begrepsforklaringer

Spillvann
Alt vann som kommer innenfra huset (bad, toalett, kjøkken, vaskerom).

Overvann
Regn, vann fra tak, snø som smelter, overflatevann, utvendig drenering.

Stikkledninger
Private vann- og avløpsledninger fra bolig/eiendom til og med
tilknytningspunkt på kommunal ledning.

Kontaktpersoner

Prosjektledelse
Fredrikstad kommune – Prosjektutvikling
Thor-Stian Olsen, prosjektleder
tlf. 995 29 475
e-post: throls@fredrikstad.kommune.no

Byggeledelse
COWI
Magnus Holmskau, byggeleder
tlf. 950 84 833
e-post: mph@cowi.no

Entreprenør
Leif Grimsrud AS
Lars Petter Lie, prosjektleder
tlf. 976 66 947
e-post: larspetter@leifgrimsrud.no

Sist oppdatert: 16. mars 2023