Min side Meld fra
Kontakt oss

Visse grupper anbefales nå å teste seg ved luftveisinfeksjoner

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved covid-19 bør hurtigteste seg og eventuelt vurderes for behandling med legemiddelet Paxlovid.

Paxlovid er et nyutviklet legemiddel som har effekt på covid-19. En slik tablettkur kan dempe sykdomsutviklingen og redusere risikoen for alvorlig sykdomsforløp hos risikopasienter. Behandlingen skal startes opp raskt og helst innen 5 dager etter sykdomsstart. Derfor anbefales personer i risikogruppene å ha noen hurtigtester liggende hjemme.  

Anbefalingene kommer fra Helsedirektoratet og gjelder altså risikopasienter (se under) med positiv test. Det er kun disse som kan vurderes for Paxlovid-behandling. Vurderingen gjøres av fastlege eller annen behandlende lege som også vurderer sykdomsvarighet, alder og vaksinasjonsstatus, samt kontraindikasjoner.  

Dersom du omfattes av en eller flere risikogrupper for alvorlig forløp, og får luftveissymptomer oppfordres du altså til å teste deg selv hver dag i inntil fire dager. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør du da ta kontakt med lege raskt.

Følgende har høy risiko for å utvikle alvorlig covid-sykdom:

  • aktiv kreftsykdom eller pågående/nylig behandling mot dette
  • alvorlig lungesykdom
  • alvorlig hjerte-/karsykdom
  • dårlig regulert diabetes
  • alvorlig overvekt med KMI >35
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom med betydelig funksjonsnedsettelse
  • langtkommen demens alvorlig psykisk syke, spesielt alvorlig schizofreni
  • Downs syndrom
  • alder over 80 år og uvaksinerte over 65 år utgjør i seg selv en risiko og kan vurderes for behandling

Eventuelt mer informasjon finnes på Covid-19 - Hva er korona? - Helsenorge.

Smittevernrådene for øvrig er ikke endret:

Her får du hurtigtester

Hovedbiblioteket (J.N. Jacobsensgt. 1): Åpningstider: Meråpent kl. 07.00-22.00 (se her for åpningstider med bemanning). 

Onsøy bibliotek (Haugefjellveien 1): Åpningstider: Mandag 09.00-18.00, tirsdag-fredag kl.  09.00-16.00, lørdag kl. 10.00-15.00 (se her for åpningstider i julen).

Østsiden bibliotek (Løenveien 5): Åpningstider: Meråpent kl. 07.00-22.00 (se her for åpningstider med bemanning).

Fredrikstad rådhus (Servicetorget): Åpningstider: Mandag-fredag kl. 09.00-16.00.

Sist oppdatert: 21. desember 2022