Min side Meld fra
Kontakt oss

Vil senke terskelen for å delta i arbeidslivet

Fredrikstad kommune vil øke antallet varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). - VTA-plasser gir personer som står utenfor arbeidslivet mulighet til å delta og bidra i samfunnet. Det er en vinn-vinn situasjon, sier leder av VTA-arbeidsutvalget, Bjørnar Laabak og ordfører Siri Martinsen

Formannskapet behandlet torsdag en politisk sak om varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) i Fredrikstad. Saken skal behandles endelig i bystyret 4. mai.

Ordfører Siri Martinsen understreker at tilrettelagte arbeidsplasser er viktig
for å skape et inkluderende samfunn.

– Vi ønsker at flere skal få muligheten til å delta i arbeidslivet, uavhengig av utfordringer de måtte ha, sier Martinsen.

Et arbeidsutvalg bestående av politikere fra ulike partier har vurdert tiltak som kan bidra til tilrettelagte arbeidsplasser og til mer robust organisering og finansiering av kommunens hel- og deleide bedrifter innen dette segmentet. Utvalget består av Bjørnar Laabak (FrP), Elin Tvete (Sp), Truls Velgaard (H) og Maria Imrik (Ap).

– Vi ønsker å skape et samfunn der alle har en plass, og der alle får muligheten til å bidra og utnytte sitt fulle potensial. Å tilby tilrettelagte arbeidsplasser er en viktig del av dette arbeidet, da det gir personer som står utenfor arbeidslivet muligheten til å føle seg inkludert og verdsatt i samfunnet, utdyper Bjørnar Laabak, leder for arbeidsutvalget.

- Det å stå på utsiden av samfunnet, uansett bakgrunn og livssituasjon, skaper til dels enorme utfordringer for de det gjelder. Utenforskap påvirker også den sosiale bærekraften i Fredrikstad-samfunnet negativt. Mangel på inkludering og følelsen av å ikke bidra positivt til samfunnet kan føre til lav selvfølelse, ensomhet, psykiske lidelser og sykdom. Tilrettelagte arbeidsplasser kan bidra til å gi folk et godt liv der de føler seg verdsatt som mennesker, sier ordfører Siri Martinsen.

For ett år siden var nesten 300 personer ansatt i de tre bedriftene Fasvo, Viuno og Unikom. Disse tre eies helt eller delvis av Fredrikstad kommune.

TVERRPOLITISK: VTA-arbeidsutvalget med (bak fra høyre): Truls Velgaard (H), Maria Imrik (Ap), leder av arbeidsutvalget Bjørnar Laabak (FrP), Ordfører Siri Martinsen (ikke medlem av arbeidsgruppen) og Elin Tvete (Sp). 

Sist oppdatert: 27. april 2023