Vil bygge sykkelvei med fossilfrie maskiner

Fredrikstad kommune ønsker at elektriske gravemaskiner og lastebiler på biogass skal bygge den nye sykkelveien med fortau i Lisleby allé. De er villige til å fikse gravemaskin-lading.

Kommunen har som mål å redusere klimagassutslippene i kommunen med 60 % innen 2030, og halvparten av denne reduksjonen skal tas allerede innen 2023. Arbeidet med Rolvsøy barnehage, kommunens første fossilfri byggeplass, har akkurat startet opp. Nå ønsker kommunen at også byggingen av ny sykkelvei på Lisleby skal gjøres fossilfritt.

Denne uken ble det lagt ut et anbud på jobben. Her krever kommunen at alle maskiner som jobber anlegget, i tillegg til alle maskiner som kjører tunge masser til og fra anlegget, skal kjøre fossilfritt. Det vil også bli krevd at alle håndholdte maskiner skal være elektriske. Øystein Buran, samferdselsrådgiver i Fredrikstad kommune, sier at det allikevel er noe som gjør dette anbudet ganske spesielt.

– Det som gjør denne konkurransen særegen, er at kommunen går enda lenger. Vi vil premiere de som kommer med de beste løsningene for klima og miljø, slik som elektriske gravemaskiner og lastebiler på biogass. Dette er i tråd med kommunens «drivstoffshierarki» som peker på elektrisitet, hydrogen og biogass som det aller beste, og vi ønsker nettopp at entreprenørene legger seg så høyt oppe i hierarkiet som mulig. Da må vi skape incentiver, slik at de tilbyr løsninger som er enda bedre enn minimumskravet for fossilfritt, forteller Buran.  

– Konkurransen er utformet slik at entreprenører stiller sterkere i konkurransen desto bedre løsninger man tilbyr på de store maskinene som skal jobbe på prosjektet. Tilbyr en biodrivstoff, så innfris kravene. Men tilbyr en elektrisk gravemaskin, så vil en ikke bare rykke ifra i konkurransen om å vinne anbudet, men kommunen vil også legge til rette for lading.  Én mindre ting å tenke på altså, hvis entreprenøren først har tatt et steg inn i det ukjente, fortsetter Buran.

Fredrikstad kommune håper at dette prosjektet kan gi både egen organisasjon og markedet verdifulle erfaringer mot målet om 60% reduksjon innen 2030. Kommunen er veldig klare på at dette er et pilotprosjekt, med alt som ligger av ukjente utfordringer i dette. Klima Østfold har vært en viktig bidragsyter i arbeidet.

– Vi kommer ikke til å få til alt første gangen, men hvis vi aldri begynner, så kommer vi ikke over målstreken før det er for sent. Vi heier på entreprenørene, og håper de ser på innovative løsninger for dette prosjektet, sier Buran.

Den nye sykkelveien skal gjennomføres med statlig finansiering, gjennom Bypakke Nedre Glomma.

 

 

 

Sist oppdatert: 08. juni 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.