Min side Meld fra
Kontakt oss

Åpner svømmehaller og strammer inn på arrangementer

Formannskapet vedtok både lettelser og innstramminger i den lokale koronaforskriften.

Hovedendringene i ny forskrift er:

- Svømmehaller kan igjen åpne opp.

- Antall deltakere på arrangementer blir strammere regulert enn i den nasjonale forskriften, ved at bare 50 personer kan delta der hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser (nasjonalt 100), og at bare 200 personer kan delta på utendørs arrangementer (nasjonalt opp til 3 x 200).

- Det er ikke tillatt å gjennomføre idrettsarrangementer, inkludert stevne, cup, turnering og kamp. Likevel tillates konkurranseaktivitet for barn og ungdom under 20 år i individuelle utendørsidretter, som ikke innebærer nærkontakt og som ikke samler mer enn 50 personer. 

Det betyr at den lokale forskriften fortsatt vil ha følgende regler:

  • Fortsatt påbud om munnbind på offentlig sted og kollektivtransport, der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand til andre.
  • Treningssentre kan fortsatt holde åpent for individuell aktivitet, men ikke gruppetimer for tre (3) eller flere. Treningssentrene skal kun holde åpent for innbyggere bosatt i Fredrikstad eller Hvaler. Avstand må overholdes.
  • Det er fremdeles ikke tillatt å drive innendørs gruppeidrettsaktivitet for voksne over 20 år, i grupper på tre (3) eller flere. Dette gjelder også på treningssentre (toppidrettsutøvere er unntatt). Det samme gjelder fritidsaktiviteter, som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
  • Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00, og skjenking skal fortsatt opphøre kl. 22.00. Det skal kun serveres alkohol ved bordservering, og være sitteplasser til alle gjester. Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat (Justert bestemmelse, som er identisk med nasjonal forskrift).
  • Bingoer, spillehaller, bowlinghaller, lekeland o.l. skal fortsatt holde stengt.
  • Butikker og andre utsalgssteder skal fortsatt sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst én meters avstand.

Forskriften ble vedtatt i formannskapet torsdag 4. mars, og ny lokalt forskrift trer i kraft fra og med fredag 5. mars 2021, med unntak av paragrafen om arrangementer, som foreslås å gjelde fra tirsdag 9. mars.  

- Jeg er glad for at vi har en smittesituasjon som ikke tilsier flere innstramminger nå. Samtidig følger kriseledelsen smittesituasjonen nøye og er beredt på å ta nye grep dersom situasjonen tilsier det, understreker ordfører Jon-Ivar Nygård.  

Smittesituasjonen i Fredrikstad er relativt stabil, men med flere små smitteutbrudd og smitteklynger.  

- Det betyr at vi fortsatt må holde sosial avstand og begrense møtene vi har med andre mennsker. Det muterte viruset preger smittesitusjonen i Fredrikstad. Derfor er det viktig å ikke undervurdere de viktigste smittevernrådene, om avstand, rene hender og å holde seg hjemme ved sykdomssymptomer. Da skal man også teste seg, forteller kommuneoverlege Lise Wangberg Storhaug.  

Barnehager, grunnskoler og videregående skoler skal fortsatt forholde seg til gult driftsnivå. Ellers skal vi i Fredrikstad forholde oss til de nasjonale anbefalingene.

Sist oppdatert: 04. mars 2021