Min side Meld fra
Kontakt oss

Vil åpne kjøpesentre og skjenke til 22.00

Kriseledelsen i Fredrikstad kommune er tydelige på at det er nødvendig med en rekke smitteverntiltak også i ukene framover. Kommunedirektøren foreslår fortsatt lokal koronaforskrift, men anbefaler gjenåpning av kjøpesentre og skjenking til kl. 22.00 på byens spisesteder.

De siste ukene har Fredrikstad og nabokommunene hatt strenge koronatiltak, fastsatt i et eget kapittel i den nasjonale covid-19-forskriften, på grunn av faren for spredning av mutert virus.  

Nasjonale myndigheter har nå varslet at de regionale tiltakene for såkalt ring 1- og ring 2-kommuner utløper, og at kommunene igjen må lage egne regler og anbefalinger, basert på den lokale smittesituasjonen. Fredrikstad kommune ønsket og støtter dette grepet.  

Lokal forskrift
På bakgrunn av lokal smittesituasjon og råd fra nasjonale helsemyndigheter, anbefaler kriseledelsen i Fredrikstad kommune at følgende regler forskriftsfestes lokalt for de kommende to ukene, i tillegg til den nasjonale covid-19-forskriften og nasjonale anbefalinger:  

  • Fortsatt påbud om munnbind på offentlig sted og kollektivtransport, der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand til andre.
  • Treningssentre kan fortsatt holde åpent for individuell aktivitet, men ikke gruppetimer for tre (3) eller flere. Treningssentrene skal kun holde åpent for innbyggere bosatt i kommunen. Avstand må overholdes.
  • Det er fremdeles ikke tillatt å drive innendørs gruppeidrettsaktivitet for voksne over 20 år, i grupper på tre (3) eller flere. Dette gjelder også på treningssentre (toppidrettsutøvere er unntatt). Det samme gjelder fritidsaktiviteter, som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
  • Skjenking av alkohol blir tillatt på spisesteder fram til kl. 22.00, i forbindelse med faktisk matservering og bespisning ved bord.
  • Bingoer, spillehaller, bowlinghaller, svømmehaller, lekeland o.l. skal fortsatt holde stengt.
  • Butikker og andre utsalgssteder skal fortsatt sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst én meters avstand.

Forslagene skal behandles av formannskapet torsdag 18. februar, og ny lokalt forskrift trer i kraft fra og med fredag 19. februar 2021.  

Dersom den nye forskriften vedtas i tråd med forslaget, betyr det at blant annet kjøpesentre, museer og kino kan gjenåpne. Disse tilbudene har vært stengt i kraft av den regionale forskriften, som nå bortfaller. Fredrikstad kommune planlegger å gjenåpne kinoen, med filmprogram rettet mot barn og unge, og flere strengere smitteverntiltak.  

- Jeg er glad for at vi har en oversiktlig smittesituasjon, og setter pris på arbeidet som gjøres av alle for å bremse spredningen av mutert virus. Det gjør at vi nå kan foreslå en litt mindre streng forskrift. Jeg håper at vi nå kan gå i retning av stadig mer gjenåpning av samfunnet, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.  

Viktige anbefalinger
Kriseledelsen i Fredrikstad understreker at vi, i tillegg til den lokale og den nasjonale forskriften, fortsatt må følge de nasjonale anbefalingene for arrangementer, private sammenkomster og hjemmekontor.  

- Stadig flere vaksineres, og smittesituasjonen er oversiktlig akkurat nå. Men vi må fortsette å følge de nasjonale anbefalingene som begrenser sosial nærkontakt. Viruset er i høyeste grad fortsatt her og situasjonen er veldig sårbar med de mer  smittsomme, muterte variantene. Det er viktig å fortsatt understreke at vi må holde avstand, teste oss ved symptomer og holde oss hjemme ved sykdomstegn, påpeker kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen. 

Barnehager, grunnskoler og videregående skoler skal fortsatt forholde seg til gult driftsnivå.

Nasjonale anbefalinger

Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial kontakt.

Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.

Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Arrangementer

De fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses.

Dersom et arrangement likevel må avholdes: 

Maks ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten
er utendørs, er grensen 20 personer.

Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. 

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner.

Arbeidsplasser

Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Sist oppdatert: 16. februar 2021