Viderefører tiltakene for å begrense koronasmitte

Innhold

Fredrikstad kommune følger regjeringens pålegg og opprettholder stengingen av skoler, barnehager, kino, idrettshaller etc. fram til og med mandag 13. april 2020.

Nasjonale myndigheter kunngjorde tirsdag 24. mars at tiltakene for å begrense spredning av koronaviruset videreføres. Dette innebærer blant annet at skoler, barnhager, idrettshaller, kino osv. i Fredrikstad vil holde stengt fram til og med 13. april 2020. Les mer på Regjeringens sider

 

Samlet oversikt over alle nasjonale tiltak ligger på Regjeringens sider

 

Status i Fredrikstad

–  I Fredrikstad har vi så langt hatt 36 bekreftede smittetilfeller med koronavirus. Noen er allerede friskmeldt. Det er så langt god kapasitet på Sykehuset Østfold, og kommunens helsevirksomheter melder om at situasjonen per i dag er håndterbar. På landsbasis har vi så langt ikke sett den eksponensielle veksten i antall nye smittetilfeller som er sett i andre land. Vi kan dermed anta at tiltakene som ble iverksatt 12. mars har hatt effekt. Det er likevel for tidlig å puste lettet ut. Bekjempelse av koronaviruset krever at alle viser omtanke, holder avstand og følger helsemyndighetenes råd. Koronasituasjonen er en nasjonal dugnad, der vi alle må bidra for å begrense smitten, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.


En annerledes hverdag for elever og lærere


Flere Fredrikstadskoler har nå vært i gang med hjemme- og fjernundervisning i snart to uker. 

– Hjemmeundervisningen fungerer bedre og bedre for hver dag. Lærere og elever øver på bruk av nye metoder og ressurser i læringsarbeidet. Vi har fått god trening i bruk av digitale arenaer for samhandling og læring den siste uken, forteller direktør for utdanning og oppvekst Marianne Bekker.

Kultur og næring


Regjeringens tiltak skal bidra til at vi klarer å etablere og opprettholde tilstrekkelig kapasitet i helsevesenet til å håndtere de ulike fasene av koronaepidemien. Samtidig rammes store deler av næringslivet svært hardt. Virksomheter i serveringsbransjen, treningssentre og tjenester innen kroppspleie etc. må fortsatt holde stengt. Kulturnæringen må avlyse arrangementer, og detaljhandelen mister kundegrunnlaget sitt.

– Konsekvensene av restriksjoner og nedstenginger er omfattende og svært krevende for næringslivet. Kundene er bedt om å holde seg hjemme, mange bedrifter er pålagt å holde stengt, mange har fått arrangementer avlyst, og mange store kunder – ikke minst i offentlig sektor – er opptatt med beredskapshåndtering og har mindre fokus på ordinær drift, anskaffelser og nye prosjekter. I tillegg til fokuset på å redde egen bedrift, opplever mange også et stort ansvar for sine ansatte i denne krevende situasjonen, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

– Regjeringen har allerede varslet flere tiltak for å støtte opp om næringslivets koronakrise. I formannskapet 19. mars ba jeg kommunedirektøren om å utrede forslag til lokal redningspakke for næringslivet i Fredrikstad, som et supplement til de nasjonale tiltakene, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Alle må bidra i solidaritetsdugnaden


– 
Tiltakene som er innført i kampen mot koronaviruset kan synes drastiske, for både innbyggere og næringsliv. Dessverre er det dette som må til for å bremse virusspredningen i tilstrekkelig grad. Skal helsevesenet vårt greie å hjelpe alle de som trenger det, må vi handle nå. Dersom alle blir syke på en gang, har vi rett og slett ikke nok sengeplasser eller helsepersonell til å gi tilstrekkelig helsehjelp, understreker kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

– Skal vi klare å stoppe spredningen av koronaviruset, må alle bidra. Barn, ungdom, voksne og eldre må bli med på laget, og følge påleggene fra nasjonale myndigheter. Tiden er inne for å vise at vi stiller opp for hverandre og blir med i solidaritetsdugnaden. Vis omsorg, men hold avstand, avslutter ordfører Jon-Ivar Nygård.

Fem enkle huskeregler:

• Vask hendene grundig og ofte med såpe og vann.

• Hold over en meters avstand til andre når du er ute og to meter når du er inne.

• Ha god hoste- og nysehygiene.

• Respekter gjeldende regler for karantene og isolasjon.

• Vær mer hjemme – Dette er ikke tiden for å samle seg i grupper, verken på fotballbanen eller i sosialt lag. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer i samme gruppe.

 

Sist oppdatert: 24. mars 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?