Vern av kysttorsk

Innhold

Fra og med 15.juni dette året er det ulovlig å fiske torsk i hele Skagerak/Oslofjorden

Bakgrunnen for forbudet er at bestanden lenge har vært i svært dårlig forfatning. Årsakene er sammensatte; både klimaendringer, vannkvalitet og fiskedødelighet er blant disse. 

Forbudet innebærer at det ikke lenger er tillatt å fiske med bunnsatte garn. Videre innebærer forbudet at torsk som fiskes med snøre, skal gjenutsettes.

Yrkesfiskere som står i fiskermanntallet kan søke om dispensasjon fra forbudet.

I tillegg er det innført et forbud mot all fiske i gyteperioden for torsk (1.januar til og med 30.april). Det er 14 definerte gyteområder fra Lindesnes langs Skagerakkysten, i Oslofjorden og til grensa mot Sverige. På kartet under kan du se gytefeltet som er mest aktuelt for innbyggerne i Fredrikstad:

fiskekart

For mer informasjon, se fiskeridirektoratet sin nettside: https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Vern-av-kysttorsk-i-soer

Sist oppdatert: 14. juni 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?